V pastýřském listu členským církvím a ekumenickým partnerům vyzvali generální tajemník SRC Olav Fykse Tveit a její ceremoniářka Agnes Abuomová k tomu, aby lidé dávali nejvyšší přednost „konání čehokoliv, co jen lze pro ochranu života učinit“. Podle nich nyní nastal „čas vzájemně se dotýkat svých srdcí tím, co říkáme, co sdílíme a co děláme – i neděláme – abychom ochránili život, který Bůh tolik miluje.“

„Zdravíme Vás a společně se v těchto tíživých časech pandemie COVID-19 modlíme jeden za druhého, za naše milované i za všechen lid Boží. Bože života – veď nás ke spravedlnosti a míru!“ píší ve své výzvě celému společenství.

 

„Modlitba a práce za spravedlnost a mír se týkají také zdraví. Velmi hmatatelné je to v těchto dnech. Můžeme a musíme přerušit cestu, jíž se virus přenáší.“

„To dnes znamená striktně dodržovat opatření a omezení a nechat se vést radami, jež nám předávají zdravotnické orgány, které se řídí všemi dostupnými a spolehlivými vědeckými poznatky poskytovanými Světovou zdravotnickou organizací. Mnoho zemí je touto nyní již globální infekcí postiženo a zakouší přísná omezení a tvrdá opatření, aby se šíření viru omezilo,“ píší dále v listu.

„Další země budou pravděpodobně čelit podobným výzvám v následujících dnech a týdnech. Mnozí z nás budou virem nakaženi. Ty nejzranitelnější to může ohrozit na životě.“

„Náboženská společenství mohou právě v těchto dnech učinit mnohé na podporu solidarity a zodpovědnosti, moudrosti a péče. Musíme být solidární s těmi, pro něž osobní izolace znamená ztrátu živobytí, ba dokonce i riziko hladovění, a také s těmi, jimž riskantní každodenní život ponechává jen málo možností pro zachovávání sociálního odstupu.“

„Proto je zcela zásadní, abychom pandemii zastavili, a to nelze provést, pakliže se o sebe lidé a národy vzájemně nepostarají a ve svém počínání se nesjednotí. Vážíme si sounáležitosti v uctívání a v křesťanském bratrství. Ale v tomto období krize – právě z lásky jednoho k druhému a k našim bližním – bychom se neměli shromažďovat ve větších počtech, pokud vůbec, natož se vzájemně dotýkat nebo objímat.“

Tveit a Abuomová v listu vyjadřují přesvědčení, že konfrontace s touto krizí bude vyžadovat píli a odhodlání mnoha lidí v místních církvích. „V této době musíme být dobře organizovaní a kreativní – od změny liturgické praxe, přes digitalizaci, až po udržování kontaktu s těmi, kdo byli epidemií postiženi nebo jsou jí ohroženi, pomocí telefonních hovorů a dalších vzdálených komunikačních prostředků, ale i dalšími způsoby, jak se na tuto novou realitu adaptovat.“

„Toto je výzva k jednotnému ekumenickému hnutí lásky. Protože naše naděje nám byla dána Bohem života, je mocná a udržuje nás jednotné v lásce a službě,“ píší v závěru svého listu a dodávají:

„Jsme v tom společně.“

Překl: KV

Zdroj: https://www.oikoumene.org/en/press-centre/news/wcc-urges-give-highest-priority-to-protect-life


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz