b_270_270_16777215_0_0_images_articles_UN0311118.jpg

Plody mezigeneračního, mezinárodního dialogu byly publikovány jako „Prohlášení ohledně Víry v akci pro děti: Společné kroky v zájmu dětí jako odpověď nejen na pandemii COVID-19“.

Světová rada církví si stojí za prohlášením, které zahrnuje úvahy – a závazek ke konání – ohledně dětí, mládeže a náboženských představitelů z více než 53 zemí.

Kulatý stůl iniciovaný Arigatou International byl spolusponzorován UNICEF, Globálním partnerstvím pro ukončení násilí na dětech, Náboženstvími za mír, Globální koalicí pro ukončení dětské chudoby a World Vision International.

„Děti samotné nám říkají – a výzkumy to potvrzují – že bolestně trpí ztrátou členů rodiny v důsledku pandemie, závažným narušením školní docházky, alarmujícím nárůstem různých forem násilí vůči nim, znatelným prohloubením chudoby, devastujícími dopady, jaké má pandemie na dospělé v životech těchto dětí, jakož i kontroverzní a občas i protichůdné narativy a zavádějící informace o tom, jak zůstat během pandemie v bezpečí,“ píše se v prohlášení. „Děti, které již byly znevýhodněny chudobou a byly tak zranitelnější, jsou zasažené ještě závažněji a jejich vlastní rozvoj, ba dokonce i přežití, jsou ohroženy.“

Děti jsou neocenitelným bohatstvím lidstva, pokračuje prohlášení. „Potenciálně nevratné poškození života dětí, kterého jsme svědky, je nejen samo o sobě nepřijatelné, ale také vážněji ohrožuje budoucnost lidstva,“ píše se v prohlášení. „Přesto jsou však děti bohužel nadále z velké části v odpovědích světového společenství na pandemii COVID-19 neviditelny či nepřítomny“.

Prohlášení zdůrazňuje, že děti hrají jedinečnou a zásadní roli. „Právě proto je nezbytně nutné, abychom všichni společně a solidárně pracovali na transformaci rozporů, nerovností a nespravedlnosti v našich společnostech,“ píše se ve zprávě. „Nebudeme se poddávat izolaci, strádání ani nemoci, které jsou důslekdy pandemie.“

Zdroj: www.oikoumene.org


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz