b_270_270_16777215_0_0_images_articles_400-jahr-kreuz-2.jpg

V neděli 8. listopadu od 15.00 hodin se u mohyly na Bílé hoře uskuteční ekumenické nešpory, které budou připomínkou 400. výročí bitvy na Bílé hoře. Po jejich skončení bude následovat odhalení Kříže smíření. Tuto vzpomínkovou akci společně pořádají Česká biskupská konference, Ekumenická rada církví, Praha 6 a opatství Venio.

Nešpory, v den připomínky bitvy, povedou Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a předseda České biskupské konference, a Daniel Ženatý, synodní senior ČCE a předseda Ekumenické rady církví v ČR. Po ukončení nešpor se vydá průvod společně ke Kříži smíření do aleje Českých exulantů. Cestou se průvod třikrát zastaví a bude pronesena zástupcem katolíků, protestantů a Židů kajícná modlitba za smíření (biskup Tomáš Holub, předseda Rady pro ekumenismus a mezináboženský dialog ČBK, Tomáš Butta, patriarcha Československé církve husitské, a Karol Sidon, vrchní zemský rabín a zástupce Federace židovských obcí). V této modlitbě budou duchovní vyznávat minulá zranění a prosit Boha nejen za odpuštění, ale i za naději pro společnou cestu do budoucna. Poté bude následovat společné odhalení Kříže smíření.

Tento tři a půl metru vysoký kříž, jehož autorem je německý benediktin Abraham Fischer, byl samotným autorem nainstalován v aleji Českých exulantů již 30. října. V den výročí bude slavnostně odhalen a představen církevní i světské veřejnosti. Jeho moderní podoba odkazuje na hlubší duchovní význam smíření, které není jen lidským úsilím, ale i Božím dílem. Na přípravě a financování Kříže smíření a na jeho osazení se výraznou měrou podílel Česko-německý fond budoucnosti a Praha 6.

Jelikož z důvodu protipandemických opatření není tato akce přístupná široké veřejnosti, vyzýváme poutníky, kteří si chtějí událost připomenout, aby tak učinili individuálně (při zachování epidemiologických opatření). Mohou se od 17.00 hodin pomodlit u odhaleného Kříže smíření a následně navštívit hrobu padlých v klášteře benediktinek z opatství Venio, který zůstane otevřený až do 20.00 hodin.

Ekumenické nešpory bude živě přenášet TV Noe.


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz