b_270_270_16777215_0_0_images_articles_image_preview.jpg

Série dvou e-konferencí – 17. a 24. dubna – svedla dohromady na 25 účastníků, aby se zamysleli nad socio-ekonomicko-ekologickými dopady krize kolem COVID-19 z ní plynoucí šance pro svět přehodnotit a restrukturalizovat finanční a ekonomické systémy tak, aby na první místo reálně kladly zajištění zdravotní péče a blahobytu komunit i planety a investovaly přednostně do nich. Iniciativa byla sponzorována společně Světovou radou církví (SRC), Světovou luterskou federací, Světovým společenstvím reformovaných církví a Radou pro světovou misii.

„V nelítostném světle COVID-19 jasněji vidíme veliké nerovnosti v příjmech a bohatství. Jsme svědky značné genderové a generační nerovnosti našich ekonomik,“ řekla Prof. Dr. Isabel Apawo Phiri, zástupkyně generálního tajemníka SRC. „Naše odpovědi na pandemii dost možná změní svět k lepšímu a od základu přetransformují způsob našeho života, toho, co jíme a nakupujeme, co vyrábíme, jak distribuujeme zboží a do čeho investujeme,“ dodala.

 

„Naše ekonomické systémy musí upřednostňovat lidi před ziskem. Nesmíme zapomínat na ochranu živobytí a základních lidských potřeb,“ řekl Rev. Dr. Martin Junge, generální tajemník Světové luterské federace. „COVID-19 od nás vyžaduje ještě více teologické a etické obrody tam, kde se potýkáme s nerovností, chudobou a politikou státu s cílem zajistit dostatek zdrojů a rovného přístupu ke zdravotnickým službám. Nyní nastal ten pravý okamžik opět tuto diskusi oživit,“ dodal Junge.

E-konference „Ekonomie života v čase pandemie“ vznikla jako součást inciativy „Nová mezinárodní finanční a ekonomická architektura (NIFEA)“ zmíněných čtyři organizací usilující o prosazení alternativního finančního systému, který by měl vzejít z představ okraje společnosti, tedy těch, kteří jsou marginalizováni a stále jim není umožněno podílet se na sociálně-ekonomickém a politickém rozhodování.

Generální tajemník Světového společenství reformovaných církví Rev. Dr. Chris Ferguson zdůraznil, že si současná celosvětová situace žádá, abychom „přinesli a předvedli základní vizi a zásadní témata NIFEA, která nutně musí být transformační.“ „Musíme si klást otázky ohledně zadlužení a danění. Naše další kroky, včetně těch krátkodobých, nemohou být než radikální,“ dodal nakonec.

Generální tajemník Rady pro světovou misii Rev. Dr. Collin I. Cowan pak uvedl: „Charakter a rozsah pandemie nám možná zatemnily zrak, jenže všechny nápisy, které už k nám ze zdí promlouvaly již velmi dlouho, upozorňovaly na nějakou globální katastrofu, na niž téměř nebudeme připraveni, protože náš sobecký nacionalismus, bezohledná lhostejnost vůči chudým a xenofobní postoje a chování nás držely v pasti, odtržené od světa a nepřipravené na jakoukoli katastrofu takového rozsahu.“

Řečníci nadnesli historické politické faktory, které vedly ke krizi a nadále ji ovlivňují, ale také teologicko-etické a morální důsledky a nezbytné krátkodobé i dlouhodobé transformace politik, institucí a systémů, které potřebujeme, abychom mírnili utrpení a předcházeli jeho vzniku, ale také se kriticky vypořádali se samotnými kořeny krize.

Dvojice setkání vedla k vytvoření společného poselství od pořádajících organizací, které se stane základem pro společné lobbování u klíčových finančním a ekonomickým institucí, jako je Mezinárodní měnový fond, Světová banka, G20 a Organizace spojených národů.

Zdroj: https://www.oikoumene.org/en/press-centre/news/online-conference-calls-for-an-economy-of-life-in-a-time-of-covid-19-pandemic

Překl: KV


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz