b_270_270_16777215_0_0_images_articles_encrc.jpg

Nevídaným počinem bylo setkání vedoucích představitelů církví ve středu 1. dubna 2020. Ranní videokonference se zúčastnili vedoucí náboženští představitelé z Británie a Irska a navzájem se informovali o situaci ve svých jurisdikcích. Iniciativa vzešla od arcibiskupa Justina Welbyho, který chtěl v těchto pro oba naše národy kritických dnech představitelům nabídnout příležitost vzájemně si naslouchat a podpořit se.

Obsahem odpolední videokonference vedoucích představitelů mnoha církví byly diskuse na téma on-line bohoslužeb, pastorační péče v nemocnicích, zařizování pohřbů na různých místech, ale také informace o případném dočasném propouštění zvažovaném některými církvemi.

 

Prohlášení podpořily členské církve organizace Churches Together in Britain and Ireland spolu s Churches Together in England, Cytȗn, ACTS a Irskou radou církví.

Prohlášení britských a irských církevních představitelů ve Svatém týdnu

Boží svět se nachází v nebývalé krizi. V zemích tvořících Británii a Irsko postihuje Covid-19 nadále lidi ve znepokojivé míře. Zdravotnictví a řada dalších institucí a organizací, ať už místních, či národních, jsou pod extrémním tlakem a lidé si zvykají na úplně jiný životní styl, navíc mnozí v extrémní izolaci. Jako u všech takových krizí i zde hrozí nebezpečí, že ti sociálně nejzranitelnější budou zasaženi nejhůře.

Křesťané po celém světě vstupují do důležitého období církevního roku, kdy sledujeme události kolem smrti a vzkříšení Ježíše Krista. V jádru naší společné víry nacházíme jak hlubiny zoufalství, tak i výšiny radosti. V Bibli i v písních a liturgii Církve sledujeme Ježíše vstupujícího plně do lidského utrpení. V jeho opětovném vzkříšení je toto utrpení vykoupeno a přetransformováno do naděje a radosti. Po Ježíšově smrti měli jeho učedníci obavy a mnozí se zdáli ztraceni a bez naděje, avšak vzkříšený Kristus se s nimi v jejich zoufalství setkal a skrze své vítězství nad smrtí jejich naději obnovil. Modlíme se, aby dnešní svět mohl namísto zoufalství a beznaděje poznat právě tuto naději.

V knize Daniel čteme o Božím lidu, který byl vyhoštěn do vyhnanství v Babylonu. Daniel se nemohl modlit v Jeruzalémském chrámu, ale pokračoval v modlitbách v exilu, kde otevíral své okno směrem k Jeruzalému. Ačkoliv byl sám, připojoval se k modlitbám jiných lidí, ať byli kdekoliv. I nyní jsme od sebe vzájemně fyzicky odděleni, ovšem pokud se modlíme v našich domovech, připojujeme se k této dávné tradici, podle níž je místem modlitby náš domov. Ať už jsme kdekoliv, kdykoliv se modlíme, pokud hovoříme a přemýšlíme o Kristu, je tam on uprostřed nás. Připojujeme se v našich modlitbách ke všem, kdo se modlí ve vlastních církvích a komunitách a po celém světě.

Jako církevní představitelé mnoha různých církví na těchto ostrovech naléháme na všechny lidi, aby se k nám během letošního Svatého týdne a letošních Velikonoc připojili v modlitbě; abychom se modlili za ty, kteří trpí, za ty, kdo čelí předčasné smrti, i všechny ty, kteří o ně pečují; abychom oslavili naši společnou víru v těžkých časech; abychom pomohli a podpořili své bližní v nouzi; a abychom dodrželi všechna ochranná opatření zavedená pro zpomalení šíření nemoci.

Naše modlitba

Milující Bože, v Ježíši Kristu, který zemřel a znovu povstal pro naši spásu, odežeň temnotu naší úzkosti, strachu a zármutku, obklop nás svou láskou a dej nám o letošních Velikonocích radost a naději. Amen.

 • Arcibiskup Justin Welby, arcibiskup z Canterbury

 • Kardinál Vincent Nichols, arcibiskup z Westminste

 • Vel. Rev. Dr. William Henry, ceremoniář Valného shromáždění, Irská presbyteriánská církev

 • Rt. Revd. Colin Sinclair, ceremoniář Valného shromáždění, Skotská církev

 • Arcibiskup Eamon Martin, arcibiskup z Armaghu

 • Komisař Anthony Cotterill, Armáda spásy

 • Revd. Nigel Uden, ceremoniář Valného shromáždění, Spojená reformovaná církev

 • Zvolený arcibiskup John McDowell, arcibiskup z Armaghu

 • Biskup Hugh Gilbert, biskup z Aberdeenu

 • Revd. Dr. Barbara Glasson, prezidentka Metodistické církve Velké Británie

 • Jeho Eminence arcibiskup Nikitas, arcibiskup Thyateiry a Velké Británie

 • Revd. Lynn Green, generální tajemnice Baptistické unie Velké Británie

 • Biskup Mark Strange, primas Skotské episkopální církve

 • Arcibiskup John Davies, arcibiskup z Walesu

 • Jeho Eminence arcibiskup Angaelos, Koptský arcibiskup v Londýně

 • Pastor Agu Irukwu, Vykoupená křesťanská církev Boží

 • Rheinallt Thomas, prezident Svobodné církevní rady Walesu

 • Revd. Hugh Osgood, ceremoniář Svobodné federální církevní rady

 • Revd. Brian Anderson, prezident Irské rady církví

 • Revd. Sam McGuffin, prezident Irské metodistické církve

 • Gavin Calver, výkonný ředitel Evangelické aliance

 • Paul Parker, Náboženská společnost přátel

 

Související příspěvky

Navštivte naši stránku, kde naleznete vyjádření církví ke koronaviru a rady církví spolu s manuály k tématům, která mohou být užitečná, například jak se přesunout některé aspekty církve on-line nebo jak se vypořádat s autorskými právy při streamování bohoslužeb.

Originální znění tohoto prohlášení naleznete na webových stránkách organizace Churches together in Britain and Ireland: https://ctbi.org.uk/church-leaders-united-in-response-to-covid-19-pandemic/

 

Překl: KV


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz