NAŘÍZENÍ č. 07/2020

Dne 12. 3. 2020 vyhlásila vláda ČR Nouzový stav a vydala MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ. Tímto opatřením se zakazují mimo jiné náboženské akce (shromáždění), s účastí přesahující ve stejný čas a místě 30 osob. Toto mimořádné opatření platí ode dne 13. března 2020 od 06.00 hodin do odvolání.

Jelikož Pravoslavná církev v českých zemích je státem registrovaná církev a dodržování všeobecných právních norem má zakotveno ve své Ústavě (čl. 29, odst. 1), vztahuje se toto opatření i na naši Církev a Eparchii. Vycházejíc ze současné situace vydávám toto nařízení:

Všichni správci Pravoslavných církevních obcí jsou povinni zajistit, aby se jednotlivých bohoslužeb nezúčastnilo ve stejné čase a místě více než 30 osob. Toto nařízení zveřejní na webových stránkách své PCO a dále je zveřejní vhodným způsobem tak, aby se s ním seznámilo co nejvíce věřících. Uděluji Vám zároveň své pastýřské požehnání, ať Vás Bůh posiluje v období Velkého půstu a ochraňuje Vás od všeho zlého.

Arcibiskup pražský a českých zemí
Michal

Zdroj: https://www.pp-eparchie.cz/narizeni-c-7-v-souvislosti-s-nouzovym-stavem-a-mimoradnym-opatrenim-vlady-cr/