b_270_270_16777215_0_0_images_articles_covida2.jpg

Během krize kolem COVID-19 slouží církev duchovním a společenským potřebám lidí zasažených pandemií, která svírá svět. Klíčovou roli církve vyzdvihla i Světová zdravotnická organizace. 31. března proběhl živý přenos diskuze zkušených čelních představitelů církví a lékařských odborníků, která se věnovala celosvětovému problému pandemie COVID-19 z lékařského, morálního i duchovního pohledu.

Moderování šedesátiminutového televizního vysílání bylo jedním z posledních úkolů odcházejícího generálního tajemníka SRC Rev. Dr. Olava Fykseho Tveita.

„V těchto časech ohrožení jsme rovněž vděčni za konkrétní projevy spolupráce mezi církvemi, vládami a mezinárodními organizacemi, zejména WHO,“ poznamenal Tveit na úvod diskuze.

Řekl, že COVID-19 na celém světě těžce zkouší systémy vládnutí a veřejného zdravotnictví, vůdcovské schopnosti, ale i solidaritu.

„Zdroj vší existence“

„Jakožto lidé víry jsme na straně Boha života, zdroje vší existence, života i zdraví. A veškeré úsilí věnujeme tomu, abychom bránili a chránili život, abychom podporovali zdravotnictví a zlepšili vyhlídky nemocných, zranitelných, marginalizovaných či seniorů. Přesně toto jsme my, toto děláme a právě od toho tu jsme.

Panelu se vedle církevních představitelů účastnila také Dr. Sarah Hessová z Programu mimořádných zdravotních událostí Epidemiologické informační sítě Světové zdravotnické organizace (WHO).

Tveit vyjádřil vděčnost za možnost sejít se s církevními představiteli z celého světa, diskutovat o pandemii a poučit se od partnerů ze Světové zdravotnické organizace.

Hessová poukázala na zvyšující se počty případů, které toho dne celosvětově přeskočily hranici 700.000 lidí a 35.000 úmrtí.

Všichni nějak zasaženi

„Lze říci, že všichni už jsou všude nějakým způsobem zasaženi, a to i mezi slidy během této prezentace. Čísla se mění velmi rychle,“ řekla Hessová.

Poznamenala, že zatímco dříve byly nejvážněji zasažena italská Lombardie a oblast v Číně, nyní zažívají enormní nárůst případů města jako Madrid a New York, a to včetně úmrtí.

Upozornila, že jedním z problémů, kterým WHO čelí je skutečnost, že „starší lidé jsou ohroženější závažným onemocněním,“ ale také duševní zdraví spolu se sekundárními potížemi způsobenými izolací a karanténou.

„Je nezbytné dobře si uvědomit, že pro mnohé lidi nepředstavuje domov bezpečný přístav, máme tu případy domácího násilí a zneužívání. A toto skutečně považujeme za jednu z primárních výzev, kterou budeme muset překonat,“ dodala.

„WHO vnímá výhody práce s církvemi“

„Ve WHO tedy vnímáme jako značnou výhodu, že navázat dialog a vztahy s komunitami věřících po celém světě, protože v tomto okamžiku chápeme práci, kterou již máte za sebou a které se věnujete, i roli, kterou stále hrajete v životech milionů lidí, jako zcela zásadní.“

„V Africe, Asii, Evropě, Severní Americe či jinde, každá oblast představuje specifické problém pro církevní misie a léčebné působení, nemluvě o zdravotnickém zázemí, které mohou mnohé církve v této situaci nabídnout.“

Dva církevní představitelé z Asie, členka výkonné rady SRC Rev. Dr. Hjundžu Paeová z Korejské presbyteriánské církve a Dr. Mathews George Chunakara, generální tajemník Asijské křesťanské konference, hovořili o snaze církví řídit se doporučeními WHO ohledně sociální izolace.

„Ekumenické farnosti v Koreji v reakci na pandemii a ve snaze zamezit od okamžiku propuknutí až po současnost dalšími šíření aktivně spolupracují s vládou i místními samosprávami a lékařskými odborníky, kteří důrazně doporučují úplně zavření a vedení farností především pomocí bohoslužeb online,“ řekla Paeová.

Webináře se zúčastnili také Arcibiskup Job z Telmessu, stálý představitel Ekumenického patriarchátu u SRC;  Rev. Ebun James, generální tajemník Národní rady církví v Sieře Leone; Dr. Olivia Wilkinsonová ze Spojené naučné iniciativy víry a místních komunity; Dr. Katherine Marshallová, vysoce postavená členka správní rady Walshovy diplomatické akademie a výkonná ředitelká Rozvoje dialogu světových vyznání při Centru pro náboženství, mír a mezinárodní záležitosti v Berkley; Dr. Mwai Makoka, vedoucí programu SRC ve věcí zdraví a léčení.

Toto setkání vzniklo ve spolupráci se Světovou asociací pro křesťanské vysílání
Stránky SRC "Coping with the Coronavirus"

31. března 2020

Překl.KV


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz