b_270_270_16777215_0_0_images_articles_Světlo_Kristovo.jpg

Ekumenická rada církví v ČR vyzývá všechny křesťany v naší zemi, aby rozžehli na Bílou sobotu za okny svíci jako symbol Kristova světla. Tato iniciativa intencí i prakticky koresponduje s dříve oznámenou výzvou členům CČSH, kterou znovu níže též připojujeme. Prosím, přečtěte si obě výzvy pozorně, tak abyste je mohli ve Vaší situaci sjednotit tak, jak uznáte za vhodné.

Drazí přátelé, milí věřící, všichni lidé dobré vůle,

ještě v době nedávno minulé patřilo mezi velikonoční zvyky rozsvítit světlo za oknem a případně vystavit obrázek Krista o velikonoční noci. Jako křesťanské církve v naší zemi se k tomuto zvyku letos vrátíme, abychom si připomenuli Ježíšovo zmrtvýchvstání jako rozzáření světla, které už nehasne a naděje, která nikdy neumírá.

Všichni se nacházíme v situaci, kdy se nemůžeme shromažďovat ani navštívit o Velikonocích své příbuzné a přátele. Nemůžeme se ve svých církvích, farnostech a společenstvích ani účastnit bohoslužeb největšího křesťanského svátku – Velikonoc, slavnosti vzkříšení.

Dovolujeme si proto vyzvat Vás všechny, lidi dobré vůle, abychom o velikonoční noci, tedy na Bílou sobotu 11. dubna 2020 po setmění, rozsvítili za oknem svíčku nebo jiné světlo na znamení života a naděje. Tuto naději nyní více než kdy jindy potřebujeme.

Modlíme se za Vás, jsme Vám nablízku a vyprošujeme Vám Boží požehnání

Česká biskupská konference a předsednictvo Ekumenické rady církví

S přáním požehnaného pašijového týdne v nové naději Kristova kříže a vzkříšení HT.

Výzva CČSH ke společnému symbolickému gestu na Bílou sobotu


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz