Svíce za oknem: Evangelická reformovaná církev ve Švýcarsku a Biskupská konference Římskokatolické církve ve Švýcarsku volají ke společnému ukázání naděje

Evangelická reformovaná církev a Římskokatolické církev ve Švýcarsku uvádí společně v době korona krize symbol vzájemnosti, společenství a naděje. Do zeleného čtvrtka budou v celé zemi každý čtvrtek zapáleny na okenních rámech svíce. Lidé jsou zváni ke společným modlitbám.

Zavřené obchody a instituce, odřeknuté bohoslužby a shromáždění, akce: Korona krize se dotýká švýcarské společnosti nejen zdravotně a ekonomicky, ale i emociálně a duchovně.

Ekumenická akce: Má být zapáleno světelné moře.

K uvedení znaku soudržnosti a naděje volá nyní Biskupská konference Římskokatolické církve ve Švýcarsku a Evangelická reformovaná církev ve Švýcarsku ve společném poselství všem lidem, aby každý čtvrtek ve 20.00 zapálili svíci, postavili ji viditelně na okno a modlili se, kupř. modlitbu Otče náš: za ty, kteří byli nakaženi virem, za pracovníky ve zdravotnictví a za všechny lidi, jimž vzhledem k aktuální situaci hrozí osamění. „Za všechny prosíme o Boží blízkost a vyjadřujeme s nimi tak naši soudržnost.“ Tolik biskup Gmür. Světelné moře naděje se tak má táhnout celou zemí. Akce potrvá do Zeleného čtvrtka. „Církev je více než dům - má pověření starostlivosti jeden o druhého, zvláště v čase ohrožení“ říká Gottfried Locher, prezident Evangelické reformované církve ve Švýcarsku.

Starost o druhé jde dále. Na Zelený čtvrtek budou znít k večerní modlitbě ve 20.00 zvony v kostelích obou církví. Stejně tak i na Velikonoční neděli.

Překl. HT


Plánované události

středa, 27 květen 2020; 19:00 -
Studentská bohoslužba
neděle, 31 květen 2020; 09:00 -
Ranní bohoslužby z Husova sboru na Vinohradech
neděle, 31 květen 2020; 18:00 -
Hradec Králové - bohoslužba (do 15 osob) + online přenos
středa, 03 červen 2020; 19:00 -
Studentská bohoslužba
neděle, 07 červen 2020; 09:00 -
Ranní bohoslužby z Husova sboru na Vinohradech
pátek, 12 červen 2020; 16:00 -
Noc kostelů v Podbořanech
neděle, 14 červen 2020; 09:00 -
Ranní bohoslužby z Husova sboru na Vinohradech
neděle, 14 červen 2020; 14:00 -
Výroční koncert ke 100 letům Církve čs. husitské na Peruci

Přehled