b_270_270_16777215_0_0_images_21_800-1-1.jpg

Facebook se již ptá na Vaše názory. Nyní chce Vaše modlitby.

Gigant mezi sociálními médii zavedl novou funkci - žádost o modlitbu, která byla přijata některými náboženskými představiteli jako skvělý nástroj k zapojení věřících online. Jiní se na ni dívají ostražitě, protože zvažují její prospěšnost vzhledem k obavám o soukromí a bezpečí na Facebooku.

Ve Facebookových skupinách, které využívají tuto funkci, ji mohou členové využít k získání modlitební podpory pro nadcházející pracovní pohovory, v nemoci a při dalších, větších či menších osobních výzvách. Poté, co vytvoří příspěvek, mohou ostatní uživatelé použít tlačítko „modlil jsem se“, odpovědět „lajkem“ nebo jinou reakcí, zanechat komentář nebo poslat vzkaz.

Podle prohlášení mluvčího společnosti začal Facebook funkci testovat ve Spojených státech v prosinci jako součást pokračujících snah podpořit věřící komunity.

Rev. Robert Jeffress z První baptistické církve v Dallasu, jižanské baptistické „megacírkve“*), patřil k pastorům vítajícím nový modlitební prvek s entuziasmem.

„Facebook a další sociální média jsou nadále skvělými nástroji k šíření Kristova evangelia a vzájemnému propojování věřících – zvlášť během této pandemie,“ řekl. „Přestože každý nástroj může být zneužit, podporuji každou snahu, která lidi povzbuzuje, aby se v naší náročné době, obrátili k jedinému pravému Bohu.“

Adeel Zeb, muslimský kaplan na The Claremont Colleges v Kalifornii, byl také optimistický.

„Pokud tyto společnosti spouštějí vhodná preventivní opatření a pravidla, aby zajistili bezpečnost nábožensky marginalizovaných komunit, věřící lidé by měli tuto zásadní iniciativu podpořit,“ řekl.

V souladu se svou datovou politikou, Facebook využívá shromážděné informace různými způsoby, včetně personalizace reklamy. Společnost však tvrdí, že inzerenti nemohou použít modlitební příspěvky dané osoby k cíleným reklamám.

Páter Bob Stec, farář katolické farnosti sv. Ambrože v ohijském Brunswicku, prostřednictvím emailu sdělil, že na jedné straně vidí nový prvek jako pozitivní potvrzení lidské potřeby „autentického společenství“ modlitby, podpory a uctívání.

Ale „i když je to ‘dobrá věc’, není to nutně hluboce autentické společenství, které potřebujeme,“ řekl. „Potřebujeme spojit své hlasy a své ruce v modlitbě. Potřebujeme stát bok po boku jeden s druhým a společně procházet velkými okamžiky a výzvami.“

Stec také vyjádřil obavy o soukromí v souvislosti se sdílením hluboce osobních traumat.

„Je moudré zveřejňovat vše o každém, aby se o tom dozvěděl celý svět? Pokud budeme mít dobrý den, budeme všichni přemýšlet a dělat moudrá rozhodnutí. Jestliže jsme ve stresu, v nouzi nebo prožíváme těžké chvíle, je velmi snadné oslovit všechny na Facebooku.“

Jacki Kingová, duchovní pro ženy v Second Baptist Conway, jižanském baptistickém sboru v arkansaském Conway, ale vidí potenciální přínos pro lidi, kteří jsou uprostřed pandemie izolovaní a bojují s duševním zdravím, finacemi a dalšími problémy.

„Je mnohem pravděpodobnější, že se připojí a něco okomentují, než že by právě teď vešli do kostela,“ řekla Kingová. „Otevírá se tu prostor pro komunikaci.“

Biskup Paul Egensteiner z Metropolitního synodu Evangelické luterské církve v New Yorku řekl, že je z některých aspektů Facebooku zděšený, ale vítá prvek, který se podobá digitální žádosti o modlitbu, kterou již používají církve synodu.

„Doufám, že se jedná o skutečnou snahu Facebooku, pomoci náboženským organizacím rozvíjet jejich poslání,“ řekl Egensteiner. „Modlím se také za to, aby Facebook pokračoval ve zlepšování svých metod k zastavení šíření dezinformací na sociálních médiích, které také ovlivňují naše náboženské komunity a snahy.“

Rev. Thomas McKenzie, který vede anglikánskou kongregaci Církev Spasitele v Nashvillu, v Tennessee, řekl, že chtěl tuto funkci nenávidět – protože se domnívá, že je Facebook ochotný za peníze zneužít cokoli, dokonce i víru lidí.

Myslí si však, že by funkce mohla být povzbuzením pro ty, kteří ji chtějí používat: „Špatná motivace Facebooku možná ve skutečnosti poskytla nástroj, který může sloužit dobru.“

Dodal, že jeho hlavní obavou v souvislosti s jakoukoli internetovou technologií je, že může lidi vést k tomu, aby zůstali fyzicky odděleni, i když to není nutné.

„Nemůžete mít plnou účast na Kristově těle online. Není to možné,“ řekl McKenzie. „Ale tyto nástroje mohou v lidech vyvolávat dojem, že to možné je.“

Rabi Rick Jakobs, předseda Unie reformního judaismu, řekl, že chápe, proč se někteří lidé dívají na tuto iniciativu skepticky.

„Ale v okamžiku, v kterém se nacházíme, neznám mnoho lidí, kteří by neprožívali velkou část svého modlitebního života online,“ řekl. „Všichni používáme funkci chatu k něčemu podobnému – sdílení toho, za koho se modlíme.

Církev Crossroads Community Church, nedenominační kongregace ve Vancouveru, ve státě Washington zaznamenala spuštění této funkce asi před 10 týdny ve své skupině na Facebooku, která má zhruba 2 500 členů.

Podle Gabeho Morena, výkonného pastora pro duchovenstvo, je každý den zveřejněno okolo 20 – 30 proseb o modlitbu, z nichž každá vyvolá 30 – 40 odpovědí.

Pokaždé, když někdo odpoví, dostane původní autor oznámení.

Deniece Flippenová, moderátorka skupiny, vypíná upozornění na své příspěvky, protože ví, že až se znovu podívá, přivítá ji záplava podpory.

Flippenová řekla, že na rozdíl od osobní skupinové modlitby, necítí Ducha sv. nebo fyzické projevy, které nazývá „svatou husí kůží“. Virtuální zkušenost je však přesto naplňující.

„Je uklidňující vidět, že ostatní tu jsou vždy pro mě a že tu jsme vždy jeden pro druhého,“ říká Flippenová.

Členové jsou v pátek žádáni, aby se podělili o to, které žádosti byly vyslyšeny a některé z nich se objeví v ranních nedělních živě přenášených bohoslužbách.

Moreno řekl, že ví, že Facebook nejedná z čistě nesobeckých pohnutek, chce větší zapojení uživatelů na platformě. Ale jeho církevní přístup je teologicky podložený a snaží se následovat Ježíšův příklad.

„Měli bychom jít tam, kde jsou lidé,“ říká Moreno. „Lidé jsou na Facebooku. Proto se vydáme tam.“

Zdroj: https://cruxnow.com (Holly Meyer and David Crary, Associated Press)

 ________________________________________________________________________________

*) Pozn.: „Megasbor“, někdy také „megacírkev“ je označení pro protestantský sbor nebo kostel, jehož bohoslužby navštěvuje nejméně 2000 návštěvníků týdně. Ve Spojených státech amerických je více než 1300 takových protestantských kostelů, většina z nich inklinuje k evangelikalismu nebo k letničnímu křesťanství.


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz