b_270_270_16777215_00_images_21_creation21.jpg

Domov pro všechny? Obnova Božího domu

Uprostřed krizí, které otřásly naším světem, byla světová křesťanská rodina probuzena k naléhavé potřebě uzdravit naše vztahy se stvořením a mezi sebou navzájem v ekumenickém Období stvoření. Během Období stvoření, od 1. září do 4. října, se každoročně tisíce křesťanů na šesti kontinentech setkávají, aby společně prožili čas obnovy a naděje, oslavu výročí pro naši Zemi a objevili radikálně nové způsoby života se stvořením. Více než kdy jindy se světová křesťanská rodina spojí, aby se modlila a jednala ve prospěch našeho společného domova.

Období stvoření je časem pro obnovení našeho vztahu se Stvořitelem a celým stvořením, prostřednictvím společného slavení, obrácení a odevzdání. Během tohoto období se připojujeme k našim sestrám a bratřím v ekumenické rodině v modlitbě a činnosti ve prospěch našeho společného domova. Ekumenický patriarcha Dimitrios I. prohlásil 1. září Dnem modliteb za stvoření pro pravoslavné v r. 1989. Pravoslavný církevní rok v ten den začíná připomínkou toho, jak Bůh stvořil svět. Světová rada církví se zasloužila o to, aby se tento výjimečný čas stal obdobím, a prodloužila oslavy od 1. září do 4. října. Pod vedením ekumenického patriarchy Dimitria I. a Světové rady církví křesťané na celém světě přijali období jako součást svého ročního kalendáře. Papež František v roce 2015 oficiálně potvrdil, že římskokatolická církev toto období vřele vítá.

V posledních letech také prohlášení náboženských představitelů z celého světa povzbuzovala věřící, aby si během tohoto měsíc trvajícího období udělali čas na péči o stvoření. Období začíná 1. září, Dnem modliteb za stvoření a končí 4. října ve svátek sv. Františka z Assisi, patrona ekologie, milovaného mnoha křesťanskými denominacemi. Během měsíc trvajících oslav se 2,2 miliardy křesťanů na celém světě spojí, aby pečovali o náš společný domov.

Letošním tématem oslav je: Domov pro všechny? Obnova Božího domu

Křesťané spolu se žalmistou prohlašují, že „Hospodinova je země, se vším, co je na ní.“ (Ž 24,1) Současná klimatická krize však urychluje ekologickou nestabilitu, která má za následek ztrátu biotopů, jež jsou domovem milionů druhů, včetně lidí, jejichž domovy jsou v důsledku klimatických konfliktů, ztrát a škod ohroženy.

Jako věřící lidi nás naše křestní povolání nutí obdělávat a udržovat Boží zahradu a podílet se na obnově celé obydlené Země, aby život vzkvétal a všichni měli spravedlivý a udržitelný domov. Doufáme, že zaměřením podtématu na pojem oikos vyzdvihneme integrální povahu mnoha vztahů, které drží síť života pohromadě. V rámci celé obydlené Země (oikoumene) církev (oikoumene) vyzývá všechny domácnosti a společnosti (oikos), aby obrátily naše politické, sociální a ekonomické systémy (oikonomia) ke spravedlivým, udržitelným ekonomikám života, které respektují životodárné ekologické hranice (oikologia) našeho společného domova.

Doufáme, že toto Období stvoření obnoví naši křestní výzvu k péči a udržování ekologického obratu, aby život vzkvétal a aby všichni tvorové našli své místo pro rozkvět v našem společném domově.

Proto zveme, spolu se Světovou radou církví a širokým ekumenickým společenstvím, i sbory Církve československé husitské, aby se svými aktivitami připojili k těmto oslavám.

Více informací a zdrojové materiály naleznete na stránkách:

https://seasonofcreation.org/
https://seasonofcreation.org/resources/

Zdroj: https://www.oikoumene.org/events/season-of-creation-2021