b_270_270_16777215_0_0_images_21_angelsatmamre-trinity-rublev-1410-orez.jpg

K oslavě Období stvoření 2021 na téma „Domov pro všechny? Obnova Božího domu“ vydali předseda Konference evropských církví Rev. Christian Krieger a předseda Rady evropských biskupských konferencí J. Em. Kardinál Angelo Bagnasco, následující společné prohlášení.

„Panovníku, jestliže jsem u tebe nalezl milost, nepomíjej svého služebníka“ (Genesis 18,3). Když seděl v poušti u vstupu do svého stanu v nejžhavější hodině dne, ukázal se jako pohostinný a štědrý a když se podělil o trochu vody a kousek chleba, byl mu vyjeven Boží slib. Starý muž, plný víry pochopil, že chudoba ducha spočívá v tom, že člověk opustí jakoukoli domněnku, která předstírá, že nabízí řešení všech problémů, a snaží se zaujmout místo skromného a pokorného doufání v Boha.

Letos bylo zvoleno biblické znamení Abrahamova stanu, které má představovat náš závazek k péči o náš společný domov, péči o stvoření, v duchu vstřícnosti a dialogu.

Moudrost této biblické pasáže osvětluje cestu a práci evropských církví, a znovu oživuje jejich závazek k ochraně stvoření. Prostřednictvím modlitby a činnosti směřují naše církve k obnově Božího domu – inspirovány tématem letošní oslavy Období stvoření – aby se svět mohl stát domovem pro všechny Boží děti, bez vyloučení žádného z nich.

Řecké slovo oikos vyjadřuje významem „domov“ pro všechny, který je rodinný a domácký, vše, co je předmětem naší péče, která představuje společný zájem, ale i sdílenou odpovědnost. Proto je obnova Božího domu, společně sdíleného domova, pojetím, které sjednocuje celou lidskou rodinu v úsilí o integrální a udržitelný rozvoj se sdílenou poctivostí.

Tento typ rozvoje si žádá kvalitnější vztah se Stvořitelem lidského života, s druhými a s přírodou. Duch nezištné pohostinnosti a upřímného dialogu, který nám byl ukázán Abrahamem, se pro evropské křesťany stává vyjádřením sebe dávající lásky, schopné vytvářet lidské a duchovní zkušenosti, které uznávají, že všichni společně a bez vyloučení obýváme Dům Boží, tento společný domov, za který nám byla Bohem svěřena společná odpovědnost.

Ve skutečném duchu přijetí a dialogu bychom rádi přispěli našimi myšlenkami a modlitbami k několika důležitým nadcházejícím summitům organizovaným Organizací spojených národů později v letošním roce: Konferenci o biodiverzitě v Kunmingu, v Číně, jakož i 26. konferenci OSN o změně klimatu (COP 26) v britském Glasgow. Většina z toho, co církve v Evropě nabízejí jako svůj příspěvek mezinárodní komunitě, nachází svůj původ v odvážných iniciativách a osvědčených postupech, které denně vypovídají o životě našich církevních komunit.

Se skutečným pocitem sounáležitosti s Kristovou církví se snažíme být velkorysými staviteli civilizace, která oceňuje a váží si všeho, co je lidské, a ví, jak dát spravedlivou hodnotu tomu, co je v lidských životech Božím darem.

Tváří v tvář otázce: „Domov pro všechny?“ musí být naše odpověď protkána dobrou vůlí a konkrétním závazkem ke každodenní obnově Božího domu. Jestliže víme, jak jednat spravedlivě a mluvit pravdivě, ze srdce, nebudeme ubližovat bližnímu, potom budeme hodni „přebývat v Jeho stanu“ (Ž 15,1) a Jeho dům se opravdu stane domovem pro všechny.

Zveme všechny křesťany z evropských církví, farností, církevních komunit a každého člověka dobré vůle, aby sledoval a slavil Období stvoření, od 1. září do 4. října, kdy se v ekumenickém duchu spojíme prostřednictvím modliteb a akcí. Kromě toho zveme každého, aby se modlil za hlavní mezinárodní události tohoto podzimu – summit Organizace spojených národů o biodiverzitě a 26. konferenci OSN o změně klimatu (COP 26) - tak aby se tyto události mohly stát východiskem pro podniknutí nezbytných kroků, které vyžaduje klimatická nouze.

Tisková zpráva 15/2; 26. srpna 2021; Brusel
Zdroj: www.ceceurope.org


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz