b_270_270_16777215_00_images_21_11unnamed.jpg

Zahájení Konference o budoucnosti Evropy letos připadlo na 9. květen - Den Evropy. Konání konference je dobrou zprávou. Komise biskupských konferencí Evropské unie (COMECE) a Konference evropských církví (CEC) konferenci oceňují a přejí jí úspěch.

Vítáme Konferenci jako iniciativu, která zapojí všechny evropské občany, občanskou společnost, ale i církve a náboženské komunity do diskuse o tom, jakou Evropskou unii si přejeme. Široká, otevřená a vše zahrnující diskuse o budoucnosti Evropy je tolik potřebný první krok k obnovení důvěry a znovu posílení závazku vůči Evropské unii jako skutečnému společenství hodnot.

COMECE a CEC reprezentují, prostřednictvím svých členů, miliony evropských občanů ve všech členských státech EU – jsou pevně odhodláni a těší se, že aktivně přispějí do Konference na evropské úrovni. Pokusíme se také nadchnout, inspirovat a podpořit zapojení našich členů na lokální, regionální a národní úrovni. K účasti na diskusích o budoucnosti Evropy, budeme zvláště povzbuzovat mladé lidi. Samozřejmě, zapojení mladých lidí do Konference bude pro Konferenci hlavní prioritou: Jak mohou mladí Evropané – ‚budoucnost Evropy‘ – znovu získat vysoká očekávání, důvěru a sebejistotu v evropském projektu?

Jako církve, zakořeněné na všech úrovních evropských společností a přítomné ve všech členských státech EU a mimo ně, skutečně můžeme přidat na hodnotě a konstruktivním způsobem Konferenci přispět. Považujeme za důležité, nějakým způsobem zahrnout do diskusí o budoucnosti Evropy potenciální členské státy.

COMECE a CEC se budou jako důvěryhodní partneři v dialogu s institucemi EU, zaměřovat na posílení našich společných evropských hodnot, boj s klimatickou změnou a za zachování stvoření, a rozvíjet migrační politiky založené na respektu k lidským právům a lidské důstojnosti každého jednotlivce. Potřebujeme také přehodnotit a rozvíjet společný trh – který leží v centru pozornosti, ale není podstatou evropského projektu – v souladu s hodnotami solidarity, sociální spravedlnosti, mezigenerační spolupráce, rovnosti a spravedlivého zeleného a digitálního přechodu. A jestliže uznáváme EU jako globálního nositele duchovních hodnot, musíme se tázat, jak mohou být prosazovány ekonomické zájmy bez kompromisů vzhledem k těmto hodnotám.

COMECE a CEC se těší na účast v otevřené, konstruktivní a inkluzivní podobě po celou dobu konference, a mají také velká očekávání od vícejazyčné digitální platformy. Obavy, názory a vize evropských občanů, občanské společnosti a církví by měly být vyslyšeny a závěry Konference přetransformovány do konkrétních doporučení pro politiky EU.

Zveme všechny Evropany, aby se účastnili Konference, a doufáme, že dodáme nové impulsy evropským projektům a čerstvé, inovativní vize pro udržitelnější, spravedlivější, inkluzivní a prosperující Evropskou unii v následujících letech.

Upřímně Konferenci o budoucnosti Evropy přejeme úspěch a to, aby se Evropská unie v následujících letech znovu potvrdila jako silný nositel naděje, míru a spravedlnosti, zvlášť pro naše nové generace.

H.Em. Card. Jean-Claude Hollerich SJ Rev. Christian Krieger

Archbishop of Luxembourg President
President

COMECE CEC
Square de Meeûs 19, B- 1050 Brussels rue Joseph II, 174, B- 1000 Brussels
Tel. +32 2 235 05 10 Tel. +32 2 230 17 32
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zdroj: www.oikoumene.org