b_270_270_16777215_0_0_images_21_world-council-of-churches.jpg

„Zachování společenství v mimořádné době“ – Světová rada církví vydává Výroční zprávu 2020

Od 6. května 2020 je k dispozici online ke stažení Výroční zpráva SRC 2020. Výroční zpráva zaznamenává mnoho aktivit SRC konaných v r. 2020 a pokračujících do r. 2021.

Rok nečekaných výzev přinesl také nečekané dary a výroční zpráva promlouvá o obojím.
„Naše společné zkušenosti během r. 2020 – přestože mnoho z této sounáležitosti se odehrálo online – zajisté přinesly nečekané výzvy,“ píše úřadující generální tajemník Rev. Dr. Ioan Sauca v úvodu. „Ale díky těmto výzvám naše zkušenosti přinesly také nečekané dary, v neposlední řadě v tom, že jsme začali pracovat dokonce ještě těsněji než dřív s našimi sestrami a bratry v regionálních ekumenických organizacích.“

Ve výroční zprávě také sdílíme příběhy o tom, jak církve společně pracují na uzdravování zraněného světa. „Když vidím konkrétní milosrdné činy lásky vykonané ve vzájemné solidaritě, nalézám naději,“ píše Sauca. „Když vidím, jak hluboce jsme se vnitřně ztotožnili s vizí nás všech jako jediné lidské rodiny, nalézám naději.“

Zdroj: www.oikoumene.org


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz