b_270_270_16777215_00_images_21_PhotoByAlbinHillert-20180312-A.jpg

Pozdravy regionálních předsedů SRC společenství církví po celém světě k oslavě zrození církve o Letnicích.

Když nastal den Letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli. A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden; všichni byli naplněni Duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. (Skutky 2:1-4)

Biblická zpráva ve Skutcích zachycuje Ježíšovy učedníky v okamžiku, kdy příval mohutného větru a ohnivé jazyky probudily každou částečku jejich bytí. To je povzbudilo, aby vykročili a hlásali poselství o vykoupení. Byla to vize nezkalená váháním, strachem nebo apatií. Předznamenávala nové nebe a novou zemi.

Zúžila se tato vize během uplynulých staletí? Stala se pouze individuální duchovní zkušeností? Zdá se, že tato vize zaujímá v naší mysli menší a menší prostor a ustupuje z našich teologických úvah? Stala se vlastnictvím těch, kdo jsou privilegovaní znalostmi, místem, časem?

„Pane, sešli svého Ducha a obnov tvář země“ (Ž 104:30).

Tyto Letnice nám umožňují znovu prohlédnout. V tomto čase kolidujících katastrof, byla naléhavá potřeba morálního a duchovního spojení lidstva, stvoření a Svořitele ostře odhalena. Přesto vize Letnic stále září. Probouzí Evangelium všemu stvoření: Jsme jejími svědky v uzdravujících rukou těch, kdo pečují o všechny postižené a zasažené pandemií. Vidíme ji v zápalu pro sociální, ekonomickou a klimatickou spravedlnost v církevních komunitách po celém světě. Cítíme ji v naléhavé potřebě žen, mladých lidí a starších lidí spatřit novou zemi podle předpovědi proroka Joela.

Skutečně, jestliže je potřeba kritériem, je nyní ta nejlepší doba pro příval mocného větru obnovy. Bolest ze strašné budoucnosti ohrožuje každičkou část stvoření. Potřebujeme naději letniční vize života a lásky. Protože jak se staneme náboženskými komunitami zapálenými boží láskou a sjednocenými zanícením pro jeho lid a jeho stvoření? Kde máme hledat letniční naději, z které se rodí nové nebe a nová země?

V naší době, stejně jako ve všech dobách nás Ježíš zve, abychom ho následovali do chvějícího se nitra Letnic mezi chudé, uvězněné, nemocné, hladové a otrhané. Tam, v naší vzájemné lásce zjistíme, že „Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán“ (Řím 5:5), a naplňuje příslib Letnic. Tak, když těsně následujeme našeho Spasitele, nechť znovu přijmeme zaslíbení Ducha svatého, který obnovuje nás, naši dobu, a tvář země.

Modleme se:

Duchu Světla, osviť naše mysli,

Duchu Lásky, zapal naše srdce,

Duchu Života, posil naše údy,

Božský duchu, nyní i vždycky nás uzdrav a osvoboď,

abychom se zanícením a smysluplně prožívali zaslíbení Letnic.

Nechť církve řeknou, „Amen“!

 

Předsedové Světové rady církví:

Rev. Prof. Dr. Sang Chang, Presbyteriánská církev Korejské republiky
arcibiskup Dr. Anders Wejryd, Švédská církev
Rev. Gloria Nohemy Ulloa Alvarado, Presbyteriánská církev v Kolumbii
arcibiskup Mark MacDonald, Anglikánská církev Kanady
Rev. Dr. Mele’ana Puloka, Svobodná wesleyánská církev Tongy

Zdroj: www.oikoumene.org