b_270_270_16777215_0_0_images_21_coronavirus-4833616-1280.jpg

Mimořádné snahy vyvinout vakcíny proti COVID-19 a zavádět programy hromadného očkování dodávají naději miliónům lidí po celé Zemi. Po celou dobu pandemie, veřejné zdravotnické organizace úzce spolupracovaly s neziskovými a náboženskými organizacemi. To změnilo jak získávání faktických informací o vakcínách, tak i podporu lidí v tom, aby jednali v očkování solidárně.

Během každoročního Světového týdne imunizace, iniciativy UNICEF, která se konala 24. - 2. května, letos Světová rada církví zintenzivnila svou podporu jmenováním 10 významných členů společenství, aby se připojili k 300 vakcinačním šampionům, které jejich dlouhodobý partner UNICEF zabývající se právy dětí, mobilizuje ke světové imunizaci. Cílem je uplatnit vliv skrze blogy na sociálních médiích a dalších kanálech, aby se zvýšilo povědomí o rozhodující roli, jakou hraje imunizace prostřednictvím očkování v záchraně životů.

Úřadující generální tajemník SRC Rev. Prof. Dr. Ioan Sauca povzbuzuje náboženské představitele, aby kladli důraz na očkovací programy: „Musíme dělat vše, co můžeme, abychom lidi ochránili před COVID-19 a dalšími potenciálně smrtelnými nemocemi. Je naší povinností uplatňovat vliv, který je nám svěřený, i mimo kazatelny našich místních kostelů. Církevní představitelé mají hrát zásadní roli ve vzrůstající důvěře veřejnosti ve vakcíny, zvláště v nynějších podmínkách,“ řekl.

Téma Světového týdne imunizace, „Vakcíny nás sbližují“, je součástí širší strategické priority UNICEF o imunizaci mezi lety 2021 a 2025. Důraz je kladen na to, aby děti po celém světě dostaly běžné očkování a také na osvětu lidí o vakcínách proti COVID-19.

Před COVID-19 téměř 14 miliónů malých dětí nedostalo žádné očkování a mnoho odborníků ve zdravotnictví se obává, že toto číslo po vypuknutí pandemie ještě vzrostlo, protože se lidé začali bát vyhledat běžnou zdravotní péči.
Prostřednictvím zpráv na sociálních médiích, vzdělávacích zdrojových materiálů a zvláštních reportáží se SRC připojí k UNICEF, Světové zdravotnické organizaci a dalším skupinám po celém světě, aby propagovala důležitost život zachraňující běžné imunizace, pomohla lidem získat pravdivé informace a bojovat proti mýtům a dezinformacím.

„Tím, že jsme součástí společenství rozprostírajícího se po celé Zemi, jsme přítomni i ve venkovských oblastech, kde je církev často centrem místní komunity. Tím, že jsme součástí každodenního života, se buduje důvěra a usnadňuje se tak komunikace s lidmi prostřednictvím zpráv týkajících se zdraví a léčení, což je jedna z našich programových oblastí,“ vysvětluje Sauca.

V nejbližších dnech SRC oznámí své vítěze - „šampióny“ v očkování. Během týdne členské církve SRC budou vyzvány, aby využili hashtag #VaccinesWork s fotografiemi lidí po podání vakcíny proti COVID-19 a popisem, jaké to je být očkován.

„Těšíme se na to, že od náboženských představitelů uslyšíme o jejich zkušenostech se zdravotnickými pracovníky v první linii, komunitními zdravotnickými pracovníky, odborníky na očkování nebo s učiteli, kteří již obdrželi vakcínu proti COVID-19 nebo na ni netrpělivě čekají,“ uzavírá Sauca.

Od r. 2015 je SRC zapojena do partnerství s UNICEF, zaměřujícím se na otázky dětských práv.

Zdroj: www.oikoumene.org


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz