b_270_270_16777215_00_images_21_snimek-obrazovky-2021-03-25-v-16-03-50.jpeg

Rev. Christian Krieger, předseda Konference evropských církví (CEC) a J. Em. kardinál Angelo Bagnasco, předseda Rady evropských biskupských konferencí (CCEE) vydali k 20. výročí orientačního dokumentu Charta Oecumenica – směrnice pro růst spolupráce mezi církvemi v Evropě, následující společné prohlášení.

V posledních 20 letech Evropský kontinent zažíval relativně klidné období a zároveň zlepšení ekumenických vztahů. To se projevovalo v oblastech každodenního života, například ve společném svědectví a akcích v rámci lokálního ekumenismu, ale i v uzavírání mezicírkevních manželství. Bylo dosaženo několika teologických dohod a ekumenicky školena a formována byla také nová generace teologů. Vzkvétalo několik mezináboženských iniciativ. Církve posílily svou práci směřující ke spravedlnosti a míru ve světě, v neposlední řadě kvůli zvýšenému pohybu lidí z jiných kontinentů a zvýšily své snahy v péči o stvoření. Poselství Charty Oecumenica přispělo a dodalo energii veškerému tomuto vývoji a transformaci. Za mír, který jsme zažili a za úspěchy globálního ekumenického hnutí děkujeme Bohu, našemu Stvořiteli!

Zatímco usilujeme o Boží království, naše společnosti a církve jsou nadále zkoušeny našimi lidskými hříchy a všemi druhy rozdělení. Staré a nové rozpory potřebují léčení, společenské a ekonomické nerovnosti volají po transformaci našich postojů a struktur. Pokračující hrozby pro demokracii a přírodní prostředí vyžadují, abychom věnovali novou pozornost celistvosti života. Obnovení ozbrojených konfliktů a teroristických útoků v některých částech kontinentu v nedávné době vyžadují pokání, odpuštění a spravedlnost. Tváří v tvář těmto skutečnostem, kdy církve nově definují svou službu uprostřed pandemie Covid-19, znovu společně a v duchu jednoty zdůrazňujeme náš závazek svědčit Kristu jako našemu Spasiteli a jeho příslibu proměněného života z moci Ducha svatého.

V následování zákona našeho Pána vyjádřeném v Janovi 17 a v Chartě Oecumenica, „aby všichni byli jedno“ (J 17:21), jsme si vědomi, že jednota křesťanů není výsledkem pouze našich lidských snah. Tato jednota je zároveň tím, za co se Ježíš modlil a trpěl a musí být v tomto světě zřetelná. V tomto smyslu toužíme být nástroji této jednoty a zavázat se k obnově, abychom posílili církevní společenství skrze společnou modlitbu a činy, a zároveň nabízet naši službu světu prosazováním spravedlnosti a míru.

Rev. Christian Krieger - Předseda CEC
J. Em. kard. Angelo Bagnasco - Předseda CCEE

Zdroj: www.ceceurope.org