Církev je více než dům

Na základě toho, že spolková vláda označila současnou situaci koronaviru jako mimořádnou a přijala další opatření pro zmírnění nákazy, má to dalekosáhlý dopad také na Evangelickou reformovanou církev. Do 19. 4. 2020 se nebudou konat žádné bohoslužby.

Na základě 2. opatření spolkové vlády je zakázáno pořádat veřejná i privátní shromáždění (akce). Následkem toho jsou všechny bohoslužby, jako i další formy církevního života umenšeny. Zvláště pak: Slavnosti Večeře Páně, křty, svatby, konfirmace. Pro pohřby platí zvláštní pravidla – mohou být konány, ale jen v úzkém kruhu rodinném.

Kostely mohou zůstat nadále otevřeny, spolková vláda nenařídila jejich zavření. Podle specifikace mohou církevní obce konat individuální formy modliteb a pobožností. Tato nabídka se týká jednotlivců, shromáždění se konat nesmějí. V této nové situaci se stává různorodost nabídky církevních obcí jako je sousedská výpomoc, duchovní péče, online - bohoslužby, o to důležitější.

S otázkami na jednotlivé církevní nabídky v souvislosti s novými opatřeními se mohou členové církve obracet na církevní obce v místě.

Rovněž i Velikonoce se letos budou konat za ztížených podmínek. Evangelická církev ve Švýcarsku zpracovává nyní pod názvem „Záblesk Velikonoc“ nabídky, které by nahradily tradiční velikonoční oslavy. V centru stojí myšlenka dát prostor zábleskům a momentům naděje.

„Církev je více než dům. Teprve nyní patříme vážně k sobě. Jsme společenstvím a přenášíme církevní společenství všech všechny církevní zdi ven.“ říká církevní prezident Gottfried Locher, prezident evangelické reformované církve ve Švýcarsku.

Další informace k situaci koronoviru na www.ewref.ch.

Překl: HT


Plánované události

středa, 27 květen 2020; 19:00 -
Studentská bohoslužba
neděle, 31 květen 2020; 09:00 -
Ranní bohoslužby z Husova sboru na Vinohradech
neděle, 31 květen 2020; 18:00 -
Hradec Králové - bohoslužba (do 15 osob) + online přenos
středa, 03 červen 2020; 19:00 -
Studentská bohoslužba
neděle, 07 červen 2020; 09:00 -
Ranní bohoslužby z Husova sboru na Vinohradech
pátek, 12 červen 2020; 16:00 -
Noc kostelů v Podbořanech
neděle, 14 červen 2020; 09:00 -
Ranní bohoslužby z Husova sboru na Vinohradech
neděle, 14 červen 2020; 14:00 -
Výroční koncert ke 100 letům Církve čs. husitské na Peruci

Přehled