V otázce ochrany při bohoslužbách před nákazou coronavirem – citace Robert Koch Institutu, který vyzývá chovat se jako při klasické chřipce - mytí rukou, nesahání si jimi na obličej, omezení přímého kontaktu (podávání rukou), držet si odstup - zvláště od nakažených, dobré větrání prostor.

O tom, zda se budou konat v daném místě bohoslužby, rozhoduje místní církev, předsednictvo (RS). Může to znamenat v daných místech třeba i uzavření dětských denních míst (církev, školky apod.), či odřeknutí církevních akcí.

 

K otázce Večeře Páně - (pití ze společného kalicha) hovoří o intinkci, či samostatných kalíšcích, ale je připomenuta dokonce i "dlouhá teologická tradice, že v chlebu je pro nás obsažena plná spása" - ve zvláštních případech tedy může být podáván jen chleba.

Konečně neměl by být brán ohled jen na ochranu zdravých, ale i na péči o nemocné. Tak mají evangelické sbory a zařízení odstraňovat sociální izolaci těch, kteří nejsou v medicínsky nařízené karanténě a působit pastoračně na nemocné i na jejich příslušníky v rámci možností.

Je třeba následovat pokyny státních úřadů co se práce v zařízeních týče, zvláště v případě vyskytnutí infekce.  

Překlad : HT


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz