b_270_270_16777215_00_images_22_fe2b1c57949e3988bf327dd89aa51611_resize680383_.jpg

Desmond Mpilo Tutu (7. října 1931 – 26. prosince 2021) byl jihoafrický anglikánský arcibiskup, teolog a bojovník proti apartheidu a za lidská práva. V r. 1984 se stal druhým Jihoafričanem, který obdržel Nobelovu cenu míru. V letech 1985–1986 byl biskupem v Johannesburgu a poté v letech 1986–1996 arcibiskupem v Kapském Městě. V listopadu 2008 zahájil celosvětovou kampaň proti lovu velryb, kterou podporuje Mezinárodní fond na ochranu zvířat (IFAW) nebo např. herec Pierce Brosnan a jejímž cílem je úplný zákaz lovu velryb.

Arcibiskup Thabo Makgoba, jeden z lidí jdoucích ve šlépějích Desmonda Tutu jako arcibiskup v Kapském Městě a metropolita Anglikánské církve v Jihoafrické republice oznámil, že zemřel „the Arch“, jak byl láskyplně nazýván – 26. prosince, který je v Jihoafrické republice příhodně oslavován jako „Den Dobré vůle.“

Rev. Dr. Makgoba napsal: „Přestože truchlíme nad jeho odchodem, jako křesťané a lidé víry musíme také oslavovat život hluboce duchovní osobnosti, pro niž alfou i omegou – výchozím i konečným bodem byl jeho vztah s naším Stvořitelem. Bral Boha, Boží záměr a Boží stvoření smrtelně vážně. Modlitba, Písmo a služba lidem, které mu Bůh svěřil do péče byly středem jeho života.“

„Absolutně věřil, že každý z nás je stvořen k obrazu Božímu a jako s takovým by s ním měli ostatní zacházet. Tohoto přesvědčení nedosáhl díky sváteční kontemplaci; ale vzešlo z jeho víry a bylo podloženo hlubokým prožitkem. Chtěl, aby každá lidská bytost na zemi zakusila svobodu, mír a radost, kterou může zakusit každý z nás, pokud opravdově respektujeme jeden druhého jako lidé stvoření k Božímu obrazu.“

Úřadující generální tajemník Světové rady církví (SRC) Rev. Prof. Dr. Ioan Sauca řekl, že arcibiskup Tutu byl stálým přispěvatelem ekumenickému hnutí během radostných chvil i časů velkých výzev a naučil nás všechny, jakou hodnotu má vytrvalost. „Děkujeme Bohu, že nám dal na 90 let arcibiskupa Tutuho, který se prostřednictvím svého života a práce stal obrazem důstojnosti a svobody pro všechny lidské bytosti a mnohé inspiroval k tomu, aby své dary a vlohy využili ve službě druhým; k misii a prorockému úkolu církve.“

Rev. Frank Chikane, ceremoniář Komise církví pro mezinárodní záležitosti SRC, který společně s Desmondem Tutu bojoval proti apartheidu řekl: „V arcibiskupovi Desmondu Tutuovi jsme ztratili velkého Božího proroka, který žil mezi námi a zasazoval se o spravedlnost – Boží spravedlnost pro všechny – zde v Jihoafrické republice, na Africkém kontinentě, a po celém světě, a zároveň se stavěl proti nespravedlnosti páchané vůči Palestincům v Izraeli-Palestině, k čemuž se ostatní neodvážili. Děkujeme Bohu za jeho prorocké svědectví, které stojí za oslavu na národní i mezinárodní úrovni.“

……

Jihoafrická katolická biskupská konference uvedla na své webové stránce: „Odpočívej v pokoji, emeritní arcibiskupe Desmonde Tutu. Arcibiskupa budeme mít v paměti pro jeho nesmírný duchovní přínos osvobození a demokracii v Jihoafrické republice, důvod, pro který se stal laureátem Nobelovy ceny míru. Jeho hledání spravedlnosti pokračovalo, když se stal předsedou Komise pro pravdu a smíření - i nadále.“

Kardinál Pietro Parolin, poslal prostřednictvím apoštolského nuncia v Jihoafrické republice, arcibiskupa Petera Wellse - z Říma jménem papeže Františka následující kondolenční zprávu: „Jeho Svatost papež František se zármutkem přijal zprávu o úmrtí arcibiskupa Desmonda Tutu a vyjadřuje upřímnou soustrast jeho rodině a blízkým. S vědomím jeho služby evangeliu prostřednictvím podpory rasové rovnosti a usmíření v jeho rodné Jihoafrické republice, Jeho Svatost svěřuje jeho duši láskyplné milosti všemohoucího Boha v jisté a pevné naději na vzkříšení."

Rev. Dr. Kenneth Mtata, generální tajemník Zimbabwské rady církví napsal ve svém tweetu: „Arcibiskup Desmond Tutu představoval to, co znamená být církví ve veřejné sféře. Věrný evangeliu, věcný, přímý, odvážný, čestný a zároveň vtipný. Odpočívej v pokoji, arcibiskupe Desmonde Tutu.“

Bývalý generální tajemník SRC a primas Norské církve, Vice Rev. Dr. Olav Fykse Tveit ve svém tweetu napsal: „Děkujeme Bohu za arcibiskupa Desmonda Tutu. Vedl svůj lid při jeho zápasu za svobodu, spravedlnost a usmíření. Dal Církvi a světu nejlepší možnou výzvu a inspiraci ke společné práci na Božím plánu jednoty, spravedlnosti a míru. Byl velkým vůdcem ekumenického hnutí, sloužícím jedné církvi, jedné humanitě a jednomu Božímu stvoření. Nějakou dobu pracoval v SRC a i nadále inspiroval a podporoval tuto práci po zbytek svého života. Odpočívej v pokoji, drahý velký Desmonde.“

Laureát Nobelovy ceny za mír Adolfo Perez Esquivel se zamyslel nad velkým zaujetím a bojem D. Tutuho za uznání, že všechny lidské bytosti jsou si rovny bez ohledu na barvu pleti, pohlaví, společenskou vrstvu nebo náboženské přesvědčení. „Všichni máme stejné právo na důstojný a spravedlivý život; za to bez ustání bojoval, když bojoval proti jihoafrickému apartheidu a překračoval hranice, aby přinášel svůj hlas a vhled pro blaho lidí, života a rovnosti,“ napsal Esquivel.

„Víme, že svět, o kterém rozvažujeme a sníme není tím světem, ve kterém žijeme, ale musíme vynaložit veškeré úsilí, abychom dosáhli spravedlivějšího a bratrštějšího světa pro celé lidstvo, což bylo Tvým učením. Díky, bratře.“

Článek byl zkrácen, celý článek je k dispozici na stránkách:

https://www.oikoumene.org/news/church-and-religious-leaders-worldwide-pay-tribute-to-desmond-tutus-life

Zdroj: www.oikoumene.org


Očekávané události a akce

neděle, 22 květen 2022; 09:00 -
Bohoslužba Praha - Vinohrady
neděle, 22 květen 2022; 09:25 -
Mariánské Lázně - bohoslužba
neděle, 22 květen 2022; 17:00 -
Radotín, bohoslužba
středa, 25 květen 2022; 19:00 -
Studentská bohoslužba HTF (Vinohrady)
neděle, 29 květen 2022; 09:00 -
Bohoslužba Praha - Vinohrady
neděle, 29 květen 2022; 09:25 -
Mariánské Lázně - bohoslužba
neděle, 29 květen 2022; 17:00 -
Radotín, bohoslužba
středa, 01 červen 2022; 19:00 -
Studentská bohoslužba HTF (Vinohrady)
neděle, 05 červen 2022; 09:00 -
Bohoslužba Praha - Vinohrady
neděle, 05 červen 2022; 09:25 -
Mariánské Lázně - bohoslužba