b_270_270_16777215_0_0_images_articles_myk.jpg

V historicky významném společném pastorálním prohlášení zveřejněném 26. března potvrdily Světová rada církví a místní ekumenické organizace naléhavou potřebu spojit se během pandemie COVID-19 v ochraně života. Vůbec poprvé se všechny oblasti ekumenického hnutí po celém světě sjednotily ve společném poselství, které naléhavě vybízí k modlitbám a činům na ochranu života.

„Naléháme na lidi po celém světě, aby dali nejvyšší prioritu řešení této situace a všemožnými způsoby byli nápomocni ve společném úsilí chránit život,“ stojí v prohlášení.

S ohledem na Boží lásku „je důležité a nezbytné přizpůsobit režimy bohoslužeb i celé společenství potřebám těchto pandemických časů, abychom se vyhnuli riziku, že se místo zprostředkovatelů milosti staneme ohnisky přenosu viru,“ uvádějí představitelé světové ekumeny.

„Naše víra v Boha života nás nutí život chránit. Manifestujme bezpodmínečnou Boží lásku bezpečnými, praktickými způsoby, které chrání život, zmírňují utrpení a zajišťují, že se církve a veřejné služby nestanou ohnisky přenosu viru,“ dodávají.

Vedoucí představitelé mezinárodních i místních ekumenických organizací zdůrazňují, že fyzická vzdálenost neznamená odloučení duchovní, a vyzývají církve po celém světě, aby přehodnotily svou roli ve společnosti a bezpečným způsobem poskytovaly pomoc a péči chudým, nemocným, marginalizovaným a seniorům – zejména všem těm, které COVID-19 ohrožuje nejvíce.

„Lidé v mnoha částech světa jsou v těchto dnech nuceni setrvávat ve svých domovech. To ale neznamená, že nemůžeme vzájemně zakoušet hlubokou duchovní solidaritu, protože jsme se skrze křest stali součástí jediného těla Kristova,“ píší.

Prohlášení doporučuje vzdávat Bohu modlitbami díky za sílu, uzdravení a odvahu doma. „Svou lásku k Bohu a bližnímu můžeme projevit tím, že se nebudeme fyzicky shromažďovat k veřejným bohoslužbám,“ píše se v textu. „Mnohé kongregace mohou sdílet své bohoslužby online nebo digitálně. Členové a duchovní rovněž mohou zůstat ve vzájemném kontaktu a poskytovat pastorační péči prostřednictvím telefonu.“

„Pandemie nového koronaviru zasáhla všechny oblasti naší planety. Šíří se strach a panika, pochyby a dezinformace nejen o viru samotném, ale i o reakci nás křesťanů. Mezi příběhy o utrpení a lidských tragédiích jsou však také příběhy obyčejné laskavosti a bezmezné lásky, soudržnosti a šíření naděje a pokoje novými a překvapivými způsoby.“

Generální tajemníci rovněž všechny vyzvali, aby zvážili potřeby těch nejzranitelnějších po celém světě. „Uprostřed této vážné krize se pozvedáme k modlitbě za ty, kdo poskytují vedení, a za vlády celého světa, a naléhavě je žádáme, aby se přednostně zabývali těmi, kteří žijí v chudobě a vyloučení a na uprchlíky žijící mezi námi,“ říkají v závěru prohlášení.

Překl: KV

Zdroj: https://www.oikoumene.org/en/press-centre/news/joint-statement-of-wcc-and-regional-ecumenical-organizations-affirm-to-stand-together-to-protect-life


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz