b_270_270_16777215_0_0_images_loga_cec_europe.jpg

Velikonoční poselství Komise biskupských konferencí zemí EU (COMECE) a Konference evropských církví (CEC) 2021.

Velikonoce nám připomínají pouť Bohem vyvoleného lidu z otroctví, útlaku a beznaděje v Egyptě ke svobodě, radosti a naději v zaslíbené zemi.

Oslavují Kristovu cestu od odmítnutí, opuštění svými nejbližšími učedníky, ponížení, utrpení a smrti na Velký pátek, k životu, radosti a vítězství o Velikonoční neděli.

Přechod od beznaděje k radosti, od smrti k životu, zahrnuje cestu skrze protivenství, pochybnost, neúspěch, utrpení a agónii. Roční život v omezeních, zakoušení nemoci a úzkosti, svědectví o úmrtích a ztrátách dodává nový význam očekávání Vzkříšení o letošních Velikonocích.

Jako církve a křesťané v Evropě, také procházíme od izolace, ztrát a úzkostí k léčení, uzdravení a obnovenému životu, kde ‚smrt je pohlcena, Bůh zvítězil!‘ (1. Kor. 15:54)

Každý z nás obdržel dar tohoto nového života a sílu jej přijmout a žít podle něho. Je to dar, který radikálně mění náš postoj k realitě tohoto světa, včetně nemoci a smrti.

Svým vlastním odchodem Kristus proměnil smrt v přechod vedoucí do Božího království. Zlo a fyzická smrt už dále nemají v životě poslední slovo. V Kristu jsou naše životy naplněny příslibem skutečného života oplývajícího nadějí a věčnou radostí.

Nechť nás naděje Jeho Vzkříšení provází a neopouští nás ani v čase pandemie Covid-19.

Kristus byl vzkříšen!

H.Em. Card. Jean-Claude Hollerich SJ
Archbishop of Luxembourg
President
COMECE
Square de Meeûs 19, B- 1050 Brussels
Tel. +32 2 235 05 10
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Rev. Christian Krieger
President
CEC
rue Joseph II, 174, B- 1000 Brussels
Tel. +32 2 230 17 32
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz