b_270_270_16777215_0_0_images_loga_wcc.jpg

Světová rada církví (SRC) zve ekumenickou mládež, aby se stala pořadatelem na 11. valném shromáždění v německém Karlsruhe v roce 2022. Cílem stewardského (pořadatelského) programu je shromáždit dynamickou a různorodou skupinu 160 mladých lidí z celého světa, od 21. srpna do 10. září 2022. Pozvánka je určena mladým lidem z různých prostředí, církví a regionů.

Uzávěrka přihlášek je 10. dubna 2021.

Stewardský program zahrnuje: ekumenickou formaci na místě, účast na Ekumenickém mezinárodním shromáždění mladých a práci na 11. valném shromáždění. Stewardi přijedou do Karlsruhe týden před valným shromážděním, aby se dozvěděli o ekumenickém hnutí a zúčastnili se příprav před valným shromážděním.

Stewardi jsou mladí lidé mezi 18 a 30 lety věku. Jako různorodé společenství přinášejí stewardi svou víru, zkušenosti a vize do ekumenického zakoušení pospolitosti a přátelství v angličtině jako pracovním jazyce programu.

Joy Eva Bohol, vedoucí programu SRC pro zapojení mládeže a bývalá pořadatelka konstatuje, že „být stewardem vás bude tlačit do nepohodlných situací; bude podporovat vaši angažovanost a účast v širším ekumenickém hnutí a může předefinovat váš život.“

Klíčové vlastnosti stewardů jsou trpělivost a schopnost pracovat v týmu s lidmi z jiných zemí a kultur.

Bývalý steward Thomas Kang připomněl, že na dny, kdy byl jako pořadatel na valném shromáždění SRC, má krásné vzpomínky. „Uvědomil jsem si mnohé cesty, jakými můžeme jako mladí křesťané sloužit v měnícím se světě. Setkal jsem se se stovkami lidí z různých oblastí, kteří se pokoušeli spolu pracovat a být rozpoznatelní jako tělo Kristovo. To rozhodně posílilo mou víru a identitu. Stewardský program je život proměňující zkušenost,“ řekl Kang.

SRC hledá mladé lidi schopné integrovat své zkušenosti zpět do svých lokálních kontextů, motivované znásobit ekumenické nadšení a připravené „dělat ekumenismus“ lokálně.

Zdroj: www.oikoumene.org


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz