b_270_180_16777215_00_images_articles_modlitba.jpg

Dopis generálního sekretáře Ekumenické rady církví v ČR ThDr. Petra Jana Vinše s výzvou ERC k připojení se k tradiční Modlitbě za domov 28. října. Z dopisu mimo jiné vyplývá, že nebude možné dříve avizovaného programu ve Vršovickém Husově sboru účastnit se osobně, ale přes přímý přenos ČT (28. října 15.00-16.00).

b_270_180_16777215_00_images_articles_sachova.jpg

Večerní čtení z Bible se sestrou farářkou Petrou Šáchovou. Ž 4, 9; Zj 21, 4; Ž 23, 4

Pro uživatele s účtem na facebooku: https://www.facebook.com/bible.jesus.es.mi.amigo/videos/843886546351292

b_270_180_16777215_00_images_articles_Oltář.JPG

Materiál naukového odboru týkající se bohoslužeb v čase nouze s omezeným počtem účastníků, prosíme, seznamte se s předkládaným textem, a využijte ho ve vztahu k vašim aktuálním podmínkám a situaci. Posílejte nám, prosím, vaše zkušenosti, náměty a otázky týkající se vaší liturgické služby v této nelehké době. (Tomáš Novák, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

 • Východiska a zásady
  • Duchovní odpovídá za striktní dodržování předpisů vydávaných vládou České republiky vztahujících se na bohoslužby v čase nouze.
  • Uskutečňování bohoslužby a její konkrétní podoba má vycházet ze specifické situace, která v různých místech a za odlišných okolností je jiná (město nebo vesnice, stálí nebo proměnliví účastníci bohoslužeb, větší prostor liturgické síně sboru nebo menší modlitebna a další).
  • Je žádoucí zajistit dobrou vzájemnou informovanost v náboženské obci zejména prostřednictvím webových stránek a elektronické komunikace.
  • Nepostradatelnou důležitost má osobní kontakt a sdělování informací o konání bohoslužeb prostřednictvím telefonu a emailu ze strany duchovního a dalších pastoračních spolupracovníků
 • Navrhované varianty řešení účasti na bohoslužbách v nouzovém stavu
  • Při stanoveném omezeném počtu účastníků bohoslužeb je doporučeno, aby se členové obce předem přihlásili bratru faráři nebo sestře farářce. Účast na bohoslužbě ve stanoveném počtu bude umožněna podle pořadí přihlášených. Stanovený počet nesmí být v žádném případě překročen.
  • Kostel (sbor) lze v mimořádné nouzové situaci uzavřít po té, co je již počet účastníků bohoslužby naplněn. U vchodu má být viditelně umístěno oznámení s informací (návrh): „Bohoslužba je již početně naplněna. (Maximální počet účastníků vhledem k pandemii je již naplněn.) Omlouváme se a děkujeme za pochopení.“ Uvede se kontakt na faráře (farářku). Před začátkem bohoslužby by měl být některý člen sboru nebo sborovník před vchodem a osobně o situaci příchozí informovat.
  • Doporučuje se, aby se v neděli konaly případně i další bohoslužby. Jsou možné následující varianty: Bohoslužby následují hned po sobě anebo se koná ranní (dopolední) a večerní (odpolední) bohoslužba.
  • Možností jsou i simultánní bohoslužby, kdy probíhají souběžně ve dvou prostorách. V jedné je bohoslužba vedená farářem a ve druhé duchovním, kazatelem, případně laikem s vlastním kázáním nebo čteným (připraveným farářem).
  • Je též možné přenášet zvuk, případně i obraz, pomocí ozvučovací a další techniky do oddělené místnosti.
 • Možnost formy zkracování bohoslužby
  • Bohoslužba může být v této mimořádné situaci časově zkrácena a přizpůsobena podmínkám z hygienických důvodů a pastoračních ohledů.
  • Při modifikované nedělní bohoslužbě slova nemá být vynecháno evangelium, kázání, přímluvné modlitby, Otče náš a požehnání.

Tento materiál byl na základě podnětů z církve připraven Naukovým odborem Úřadu ústřední rady Církve československé husitské a je určen pro duchovní a pracovníky církve i k dalšímu seznámení s ním v náboženských obcích.

ThDr. Tomáš Butta,Th.D.; správce církve
Mgr. Tomáš Novák, Th.D.; vedoucí oddělení duchovní péče

mt_ignoreMartin Jindra a Marcel Sladkowski uspořádali (a z velké části sami sepsali) biografický slovník, který by si rozhodně nikdo z duchovních a aktivních CČSH laiků neměl nechat uniknout.

JINDRA, Martin – SLADKOWSKI, Marcel (eds.): Biografický slovník Církve československé husitské. CČSH, Praha 2020, s. 640, ISBN 978-80-7000-167-7.

Biografický slovník Církve československé husitské je plodem čtyřletého úsilí editorů Martina Jindry, Marcela Sladkowského a týmu spolupracovníků. Vedle Malého slovníku osobností českého katolicismu 20. století se jedná o ojedinělý církevní projekt, který na 640 stranách předkládá stovky hesel patriarchů, biskupů, učitelů Husovy československé bohoslovecké fakulty i Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy, duchovních a v neposlední řadě významných laických pracovníků Církve československé husitské. Dějiny včetně těch církevních jsou spoluvytvářeny konkrétními lidmi, z nichž značná část se ztrácí v toku času, jiní zase z různých důvodů vstupují do širšího povědomí současníků i generací následujících. Přáním autorů bylo poodkrýt příběhy i těch „zapomenutých“, obrazně řečeno až po uklízečku – každý má v Božím díle své místo.

b_270_180_16777215_00_images_articles_hodonin.jpg

Nedělní bohoslužby 9:30 budou v nastávajícím čase – jistě tři týdny - na facebookové stránce Husův sbor Hodonín - https://www.facebook.com/husuvsborhodonin/, k vidění budou též na YouTube pravděpodobně na webových stránkách Husova sboru v Hodoníně:

 

či na našich webových stránkách www.aktualne.ccsh.cz

 

b_270_180_16777215_00_images_articles_BUR866161_143048_9620962_1.jpg

Aktualizace podmínek účasti na bohoslužbách a dalších shromážděních v CČSH na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1021 a 1022 o přijetí krizového opatření v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu

 1. Na základě výše uvedeného usnesení vlády platí s účinností od středy 14. října 2020 do úterý 3. listopadu 2020 zákaz hromadných akcí konaných v počtu vyšším než šest osob ve vnitřních i vnějších prostorech, který se vztahuje též na bohoslužby a jiné náboženské obřady a shromáždění.
 2. Výjimka platí pro svatby a pohřby (viz bod 7) a pro zaměstnance vykonávající práci pro stejného zaměstnavatele, takže například vikariátní konference duchovních se konat mohou, zasedání rad starších je však již omezeno počtem šesti osob, protože nejde o zaměstnance.
 3. Společný zpěv je povolen v počtu maximálně pět osob. Tím je umožněn zpěv liturgie tak, že nejprve zpívá liturg a poté mu obec odpovídá. Společný zpěv písní je ovšem omezen počtem maximálně pěti osob.
 4. Nadále platí povinnost dodržovat odstup alespoň 2 metry, používat dezinfekci rukou a ve všech vnitřních prostorách nosit roušku, kromě okamžiku přijímání svátosti večeře Páně.
 5. Duchovní, který slouží bohoslužbu, případně další osoby, které se na ní podílejí, roušku mít nemusí, doporučujeme však, aby duchovní roušku měl v době vysluhování svátosti večeře Páně.
 6. S výše uvedenou účinností jsou rovněž zakázány všechny koncerty, divadelní představení a jiná umělecká představení a slavnosti, včetně poutí.
 7. S účinností ode dne 19. října 2020 platí, že svateb a pohřbů, včetně následné oslavy či smuteční hostiny, konané nejpozději následujícího dne, se může účastnit maximálně 30 osob, pro účel této oslavy mohou mít restaurace otevřeno do půlnoci (jinak jsou zavřené).
 8. Od 14. října jsou také zavřené všechny školy kromě mateřských, takže nemůže probíhat ani výuka náboženství.

V Praze dne 13. října 2020

ThDr. Tomáš Butta; patriarcha - správce církve
Mgr. Jana Krajčiříková; tajemnice ÚR

pdfusnesení vlády ČR z 12. října 2020 č.1021
pdfusnesení vlády ČR z 12. října 2020 č.1022

Plánované události

neděle, 24 leden 2021; 08:00 -
Zlín - on-line bohoslužba
neděle, 24 leden 2021; 09:00 -
Bohoslužba Praha - Vinohrady
neděle, 24 leden 2021; 09:30 -
Hradec Králové - bohoslužby ve sboru kněze Ambrože
neděle, 24 leden 2021; 09:30 -
Bohoslužba Praha - Nové Město
neděle, 24 leden 2021; 10:00 - 17:00
Praha - Staré Město bohoslužba
neděle, 24 leden 2021; 18:00 -
Praha - Holešovice, bohoslužba
neděle, 24 leden 2021; 18:00 -
Bohoslužba Hradec Králové
neděle, 24 leden 2021; 18:00 -
Brno – Maloměřice, bohoslužba
středa, 27 leden 2021; 19:00 -
Studentská bohoslužba HTF (Vinohrady)
neděle, 31 leden 2021; 08:00 -
Zlín - on-line bohoslužba