b_270_270_16777215_0_0_images_23_Roční_doby_a_svátky_očima_zvířátek.jpg

V závěru loňského roku vyšla půvabná knížka sestry Evy Buttové Roční doby a svátky očima zvířátek, z níž některé části byly otištěny i v časopise Cesta. Autorka postupně čtenáře provází ročními dobami a nejvýznamnějšími křesťanskými svátky, které si během roku připomínáme. Zima a Nový rok jsou spojeny samozřejmě s adventem a svátky vánočními. Na začátku února jsou Hromnice – uvedení Ježíše do chrámu, na něž plynule navazují příběhy o dvanáctiletém Ježíši, Ježíšově křtu a povolání učedníků. Jaro nás provede velikonočními událostmi a léto Svatodušními svátky. Podzim je spojen nejen s poděkováním za úrodu, ale přináší též příběh o pastýři a ztracené ovečce a autorka v závěru knihy citlivě vypráví i o posledních věcech člověka a posledním soudu. Na mnoha místech jí ve vyprávění pomáhají různá zvířátka – ptáčkové, včelky, oslíci, kůzlata, což určitě příběhy hezky oživuje a ještě více přibližuje dětským čtenářům.

Z knížky se mnoho zajímavého dozvědí i jejich rodiče či prarodiče. Je proto ideální ke společnému rodinnému předčítání. Knížka je doplněna barevnými obrázky Miroslavy Tomečkové a je velmi vhodným dárkem k různým příležitostem. Zakoupit ji lze v knihkupectví Kalich.

Vydalo nakladatelství KAVA-PECH v Dobřichovicích - ISBN 978-80-88326-37-3


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz