b_270_180_16777215_00_images_articles_svahová.jpg

Duchovní Petra Šáchová o problematice domácího násilí, krátké video na DISUK.cz – Disuk - „Demokratická informační skupina Ústeckého kraje“.

Video je k dipozici pro uživatele facebooku zde.

b_270_180_16777215_00_images_articles_biskup-pavel-pechanec-3.jpg

Rozhovor Hynka Šnajdara s bratrem biskupem Pavlem Pechancem z 26. 10. 2020, pro magazín Salonky (Hradec Králové).

b_270_180_16777215_00_images_articles_Lada_Kocourková_-_foto_1.jpg

S hlubokým zármutkem sdílíme smutnou zprávu o úmrtí sestry farářky Lady Prokůpkové-Kocourkové. Zesnula 2. listopadu 2020 ve věku 51 let.  

pdfSmuteční oznámení

b_270_180_16777215_00_images_articles_wuch.jpg


Aktualizace podmínek konání bohoslužeb, dalších shromáždění a pastorační péče CČSH na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 30. října 2020
č. 1108 o prodloužení nouzového stavu do 20. listopadu 2020

  1. Na základě výše uvedeného usnesení vlády se prodlužuje platnost veškerých předchozích opatření, přijatých z důvodu nouzového stavu a platných ke dni 30. října 2020, v rozsahu, v jakém byla přijata.
  2. Z tohoto důvodu tedy nadále až do odvolání platí zákaz volného pohybu osob a není možné konat veřejné bohoslužby ani jiná církevní shromáždění. Je možné připravovat on-line přenosy bohoslužeb, na kterých se v rámci výkonu zaměstnání mohou podílet více než 2 osoby, platí ovšem zákaz zpěvu více než 5 osob.
  3. Výjimka platí pro zajištění individuální duchovní péče a služby, kterou je možné poskytovat i jinde než v kostele. V případě neodkladné potřeby služby duchovního platí též výjimka pro zákaz vycházení v době od 21.00 do 5.00 hodin.
  4. Dále platí výjimka pro svatby a pohřby, kterých se může účastnit maximálně 10 osob, a pro návštěvy hřbitova. Analogicky je možné za dodržení předepsaných podmínek (nošení roušky, dezinfekce rukou a rozestupy nejméně 2 metry) v počtu maximálně 2 osob (s výjimkou členů domácnosti) navštěvovat kolumbária.
  5. Uvedená opatření se mohou měnit dle aktuální situace.

V Praze dne 2. listopadu 2020

ThDr. Tomáš Butta Mgr.;  patriarcha - správce církve
Jana Krajčiříková; tajemnice ÚR

pdfUsnesení vlády České republiky ze dne 30. října 2020 č. 1108 o prodloužení nouzového stavu

b_270_180_16777215_00_images_articles_Domov_U_Spasitele2.jpg

Husitská diakonie se připojila k výzvě nevládních neziskových organizací v Česku - Nekašlejme na druhé! Výzvu, která má za cíl sjednotit občany k solidaritě v této nelehké době, podepsalo na šedesát organizací.

V jarní vlně šíření koronaviru čelily nevládní organizace náporu klientů a práci srovnatelné se středně velkou katastrofou. Situace se opakuje, jen s mnohem horšími čísly. Nemalá část společnosti v právě probíhající vlně přesto nedodržuje ani základní doporučení. Zlehčuje situaci, je unavená a frustrovaná z karantény na jaře, nedůvěřuje institucím nebo některým politikům, kterým vyčítá zmatečnou komunikaci a podcenění příchodu druhé vlny. Významnou roli hraje bezpochyby i finanční nejistota, do které vstupují a jejich výpadky v příjmech je proto třeba přiměřeně kompenzovat. Jsme svobodné organizace, které mohou mít vůči veřejným politikám tisíc a jednu výhradu, ale teď je potřeba táhnout za jeden provaz.

  • Vyzýváme k soucitu s těmi, které může vir připravit o život, nebo ponesou druhotné následky. Jde často o naše klienty: obyvatele domovů seniorů a klienty pečovatelských služeb, lidi bez domova, s psychickým nebo zdravotním hendikepem, sociálně slabší.
  • Vyzýváme proto k dodržování základních pravidel, o kterých víme, že fungují: nosme při kontaktu s druhými roušky, zdržme se v nejbližších týdnech sociálních kontaktů, vyhýbejme se větším skupinám, udržujme odstup dva metry, myjme si ruce a používejme dezinfekci, zavolejme lékaři, pokud pociťujeme příznaky onemocnění, využijme aplikaci erouska.cz
  • Sdílejte naši výzvu a podporujte své nejbližší. Pokud můžete, pomozte svým sousedům a lidem v okolí.

Celé znění výzvy najdete na https://www.husitskadiakonie.cz/nekaslejme-na-druhe/

b_270_180_16777215_00_images_articles_obálka_1.jpg

31. října 2020 mezi 9.05 až 10.00 bude Český rozhlas Region v pořadu 'Mezi nebem a zemí' vysílat příspěvek o Biografickém slovníku CČSH. Pořad ‚Mezi nebem a zemí‘ je magazín o víře a spiritualitě. Tento „programově otevřený, pluralitní a ekumenický“ týdeník obsahuje reportáže, rozhovory, pozvánky a aktuální informace o událostech duchovního života.

Pořad naleznete zde.

Biografický slovník CČSH můžete za zvýhodněnou cenu objednávat v Blahoslavu i přes e-Shop.

Plánované události

neděle, 24 leden 2021; 08:00 -
Zlín - on-line bohoslužba
neděle, 24 leden 2021; 09:00 -
Bohoslužba Praha - Vinohrady
neděle, 24 leden 2021; 09:30 -
Hradec Králové - bohoslužby ve sboru kněze Ambrože
neděle, 24 leden 2021; 09:30 -
Bohoslužba Praha - Nové Město
neděle, 24 leden 2021; 10:00 - 17:00
Praha - Staré Město bohoslužba
neděle, 24 leden 2021; 18:00 -
Praha - Holešovice, bohoslužba
neděle, 24 leden 2021; 18:00 -
Bohoslužba Hradec Králové
neděle, 24 leden 2021; 18:00 -
Brno – Maloměřice, bohoslužba
středa, 27 leden 2021; 19:00 -
Studentská bohoslužba HTF (Vinohrady)
neděle, 31 leden 2021; 08:00 -
Zlín - on-line bohoslužba