b_270_270_16777215_0_0_images_23_Proti_rasismu_2.jpg

21.3., na Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace, se v parlamentu ČR bude konat parlamentní seminář k tématu rasismu.

Tématem letošních dnů proti rasismu je „Nestůj stranou“.

Mikuláš Vymětal vyzývá náboženské obce a jejich duchovní, aby zvážili možnost připojit ke „dnům proti rasismu“ i se svými farnostmi – třeba i drobnou akcí.

 

Podle vzoru učení Jednoty bratrské o bratřích počínajících, prospívajících a k dokonalosti se nesoucích rozdělil možné akce na 3 stupně:

  1. Počínající – stačí vlastně něco, co se děje normálně v rámci života farnosti – například kázání proti rasismu. V Bibli je tolik protirasistických textů (Od Gen 1 až po Zj 21), že myslím, že občas stejně proti rasismu kážete…
  2. Prospívající – udělat zvlášť akci, například besedu s pozvaným hostem z národnostní, náboženské či sexuální menšiny, nebo zajít s lidmi či dětmi ze sboru někam na návštěvu.
  3. K dokonalosti se nesoucí – uspořádat nějakou veřejnou akci přes hranice církve, např. společnou bohoslužbu s romským sborem, koncert na veřejnosti ve spolupráci s nějakou neziskovkou a podobně.

Přikládáme brožuru z loňských Mezinárodních dnů, v nichž je možné najít inspiraci.

Internetové stránky: Mezinárodní dny proti rasismu v Česku (e-cirkev.cz)

Kdo by se rád zapojil, nechť se ozve Mikuláši Vymětalovi, faráři pro menšiny (ČCE) 731 473 457

pdfBrožura ke stažení


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz