b_270_270_16777215_00_images_22_pozvanka_jahenske_sveceni.jpg

Jak jsme již psali, uctění památky mučedníka Páně Mistra Jana Husa na Krakovci se koná 5. července 2022. Od 15 hodin bude slavnostní bohoslužba, kterou bude sloužit husitský biskup bratr David Tonzar. Kněžské svěcení při této příležitosti přijme Mgr. Marie Molnárová,  jáhenské svěcení při Bc. Ing. Ivo Kraus, DiS., dosud kazatel v Podbořanech a Peruci. Křest přijme Martin Chynoranský. Více o akci na Krakovci v našem starším článku

pdfPozvánka k tisku