b_270_270_16777215_0_0_images_23_P1660766.jpg

Doporučujeme shlédnou výstavu „Posvátné umění v nesvaté době | České sakrální umění 1945-1989“.  Výstava již běží od 27. října 2022 v Muzeum umění Olomouc - Denisova 47, ale bude ještě pokračovat do 10. dubna 2023.

„Křesťanství bylo v historii významným inspiračním zdrojem a iniciátorem vzniku výtvarných děl. Ať již oslovovalo svým étosem, filosofickou hloubkou anebo stálo za významnými fundacemi – investorskými počiny. Sakrální umění v sobě zahrnovalo všechna výtvarná odvětví a reprezentovalo hlavní myšlenkové proudy doby. Sekularizace společnosti v 19. a 20. století tuto situaci výrazně proměnila.

Tyto změny vedly k řadě pozoruhodných pokusů o nový pohled na tuto problematiku, ať ze strany teologů, tak ze strany umělců, cítících potřebu se k dané tematice vyjádřit. Nové tendence bylo možné sledovat v několika myšlenkových ohniscích i v českém prostředí, která nezanikla ani po komunistickém puči vedoucím mimo jiné i k naprostému potlačení křesťanských církví a s nimi i výtvarných projevů s duchovním obsahem. Přesto a navzdory této době vznikly sakrální realizace vysoké výtvarné a teologické úrovně, na které se soustředí tento výstavní projekt. Výběrově představí výtvarná díla ze sakrálních prostor křesťanských církví nejen římskokatolické, ale také českobratrské evangelické, československé husitské, řeckokatolické a církve bratrské.“

https://www.iumeni.cz/kalendar-akci/vystavy-vernisaze/posvatne-umeni-v-nesvate-dobe-ceske-sakralni-umeni-1945-1989-g00205x97/


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz