b_270_180_16777215_00_images_articles_Sociální_teologie.jpg

Speciálnímu pedagogovi Ondřeji Syrovému (1997), mladému členu Církve československé husitské, vyjdou skripta Sociální teologie. Budou se zabývat porozuměním lidem na okraji společnosti. V nových skriptech budou k dispozici nové poznatky o práci se seniory, ohrožených etapách dospívání dětí, porozumění lidem s poruchou autistického spektra, problematice domácího násilí, prostituce, erotického průmyslu či oblasti závislostí na návykových látkách. 

b_270_180_16777215_00_images_articles_1280px-Klášter_Broumov_5.jpg

Hodnoty a společnost – jak ovlivňuje koronavirová zkušenost naše hodnoty. Konference Broumovská diskuse se letos nemohla konat v klasické podobě, proto vstoupila do veřejného prostoru prostřednictvím online streamu České televize, generálního mediálního partnera konference.

Diskutovali:

• Filip Matějka, ekonom, CERGE-EI
• Martina Viktorie Kopecká, farářka a krizová interventka
• Jan Školník, podnikatel a filantrop

Moderuje Světlana Witowská.

mt_ignore

b_270_180_16777215_00_images_articles_Almanach_Kalich-obálka.jpg

Almanach Kalich s předmluvou historika Petra Čorneje, který vychází při příležitosti výročí 600 let od husitské revoluce, je již nyní možno objednat v knihkupectví Kosmas. Almanach je společným dílem skupiny českých vlastenců, kteří se rozhodli u příležitosti výročí 600 let husitské revoluce jasně a zřetelně touto formou připomenout a vzdát úctu našim předkům, neboť ve všednosti dnešních dnů jejich jména a činy pomalu blednou a ztrácí se z paměti národa, jenž se ocitá na jedné z důležitých křižovatek.

Autoři Jaroslav Janovec, Miroslav Houška, Jan „Visáč” Poklop a Daniel Landa se inspirovali almanachy Máj a Ruch, společnými díly českých literárních a vlasteneckých legend 19. století. Nakladatel: Elka Press.

https://www.kosmas.cz/knihy/284348/almanach-kalich/

b_270_180_16777215_00_images_loga_Small_coat_of_arms_of_the_Czech_Republic.jpg

Aktualizace podmínek konání bohoslužeb, dalších shromáždění a pastorační péče CČSH na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 20. listopadu 2020 č. 1200 a 1201 o přijetí krizového opatření

 1. Na základě výše uvedených usnesení vlády se s účinností od 23. listopadu 2020 do 12. prosince 2020 v důsledku přechodu do stupně 4. Protiepidemického systému (PES) mění podmínky pro konání bohoslužeb, svateb a pohřbů. Podle výjimky č. 11 v bodě II. vládního usnesení je možné konat bohoslužby, svatby a pohřby s účastí do 20 osob.
 2. Výjimka ze zákazu volného pohybu osob platí rovněž pro návštěvy hřbitovů (analogicky též kolumbárií).
 3. Nadále platí zákaz zpěvu více než 5 osob (usnesení vlády č. 1201, bod I., odst. 4, písm. b). S výjimkou členů domácnosti mají být nadále dodržovány rozestupy 2 metry, platí povinnost nošení roušek a používání dezinfekce.
 4. Nadále platí výjimka ze zákazu volného pohybu osob pro zajištění individuální duchovní péče a služby, kterou je možné poskytovat i jinde než v kostele. Noční zákaz vycházení je posunut na dobu od 23.00 hodin do 5.00 hodin.
 5. Mění se také počet osob, které se mohou shromažďovat ve vnitřních a venkovních prostorech – nyní je to maximálně 6 osob.
 6. Uvedená opatření jsou vázána na nouzový stav a budou vládou upravována na základě tzv. Protiepidemického systému (PES).

V Praze dne 23. listopadu 2020

ThDr. Tomáš Butta, patriarcha - správce církve
Mgr. Jana Krajčiříková, tajemnice ÚR

Přílohy:
Usnesení vlády České republiky ze dne 20. listopadu 2020 č. 1200 o přijetí krizového opatření
Usnesení vlády České republiky ze dne 20. listopadu 2020 č. 1201 o přijetí krizového opatření
Tabulka se stupni opatření podle Protiepidemického systému (PES)

b_270_180_16777215_00_images_articles_Praha-Dejvice_2018_Foto_K._Cudlín_02.jpg

Na základě nového tzv. Protiepidemického systému (PES) vláda změnila s účinností od dnešního dne do 20. listopadu krizová opatření (usnesení vlády v přílze). Hlavní změnou pro naše podmínky je možnost konání bohoslužeb, svateb a pohřbů s účastí do 15 osob.

Vzhledem k tomu, že podmínky jsou vázány na nouzový stav, platí zatím pouze do pátku 20. listopadu. Nouzový stav však bude pravděpodobně prodloužen. Zároveň budou pravděpodobně od pondělí 23. listopadu platit opatření podle stupně 4 (viz tabulka). O všech aktuálních změnách Vás budeme průběžně informovat.

mt_ignore

Aktualizace podmínek konání bohoslužeb, dalších shromáždění a pastorační péče CČSH na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 16. listopadu 2020 č. 1190 a 1192 o přijetí krizového opatření

 1. Na základě výše uvedených usnesení vlády se s účinností od 18. listopadu 2020 do 20. listopadu 2020 mění podmínky pro konání bohoslužeb, svateb a pohřbů. Podle výjimky č. 11 v bodě II. vládního usnesení je možné konat bohoslužby, svatby a pohřby s účastí do 15 osob.
 2. Výjimka ze zákazu volného pohybu osob platí rovněž pro návštěvy hřbitovů (analogicky též kolumbárií).
 3. Nadále platí zákaz zpěvu více než 5 osob (usnesení vlády č. 1192, bod I., odst. 4, písm. b). S výjimkou členů domácnosti mají být nadále dodržovány rozestupy 2 metry, platí povinnost nošení roušek a používání dezinfekce.
 4. Nadále platí výjimka ze zákazu volného pohybu osob pro zajištění individuální duchovní péče a služby, kterou je možné poskytovat i jinde než v kostele.
 5. Uvedená opatření jsou vázána na nouzový stav a budou vládou upravována na základě tzv. Protiepidemického systému (PES).

V Praze dne 18. listopadu 2020

ThDr. Tomáš Butta, patriarcha - správce církve
Mgr. Jana Krajčiříková, tajemnice ÚR

b_270_180_16777215_00_images_articles_HTK_Ochutnávka_2020.jpg

Konference k Husitské teologii v klasickém prezenčním formátu je odsunuta na rok 2021 – aktuálně Vás zveme na online konferenční "ochutnávku" tří přednášek, které proběhnou ve čtvrtek 19.11.2020 14:00-17:00. On-line přihlášení na akci (registrace) zde (otevřeno do 18.11.2020).

Tento rok by nás čekal již 6. ročník HT konference - konference, která se snaží přinášet aktuální témata z Husitské teologie a zve na ní duchovní, laiky, studenty i pedagogy, zkrátka všechny lidi, kterým jsou tato témata blízká. Těšili jsme se, že tento slavnostní rok 100. výročí CČS(H) budeme moci také společnou konferencí oslavit, ovšem celý tento rok je v důsledku pandemie COVID-19 úplně jiný, než jsme si představovali.

Klasický formát konference, který přináší vzdělávání, osobní setkání, vzájemné obohacování a sdílení nemůžeme bohužel nyní uskutečnit, ale abychom neztratili kontinuitu a snad Vás i trochu povzbudili v tomto neobvyklém čase, připravujeme online „ochutnávku z programu“. Přihlašování je otevřeno do 18.11.2020 a všechny detaily můžete najít na webu htkonference.cz nebo na facebooku.

 

Těšíme se na viděnou a vše Dobré,

za organizační tým HT konference přeje Veronika Matějková

Plánované události

neděle, 24 leden 2021; 08:00 -
Zlín - on-line bohoslužba
neděle, 24 leden 2021; 09:00 -
Bohoslužba Praha - Vinohrady
neděle, 24 leden 2021; 09:30 -
Hradec Králové - bohoslužby ve sboru kněze Ambrože
neděle, 24 leden 2021; 09:30 -
Bohoslužba Praha - Nové Město
neděle, 24 leden 2021; 10:00 - 17:00
Praha - Staré Město bohoslužba
neděle, 24 leden 2021; 18:00 -
Praha - Holešovice, bohoslužba
neděle, 24 leden 2021; 18:00 -
Bohoslužba Hradec Králové
neděle, 24 leden 2021; 18:00 -
Brno – Maloměřice, bohoslužba
středa, 27 leden 2021; 19:00 -
Studentská bohoslužba HTF (Vinohrady)
neděle, 31 leden 2021; 08:00 -
Zlín - on-line bohoslužba