b_270_180_16777215_00_images_articles_jspak.jpg

Kázání emeritního patriarchy (1994 – 2001 šestý biskup-patriarcha) Josefa Špaka na text Iz 50,4-9 z 30.11.2006

b_270_180_16777215_00_images_articles_Patriarcha_-_foto_2.jpg

Pastorální zamyšlení bratra patriarchy Tomáše Butty nad Žalmem 91 o Boží ochraně. „Až mě bude volat, odpovím mu, v soužení s ním budu“ (Ž 91,15).

Bratr farář Lukáš Bujna nabízí povzbuzující promluvu z Mirovic: Trápíme se otázkou: "Jak dlouho ještě...?" Děláme si starosti o zítřek, a přitom nám byl darován dnešní den!

b_270_180_16777215_00_images_articles_diakonie_1_Rousky_AmbraN1.jpg

Naše diakonická střediska šijí roušky – za den jich zvládnou několik set. Roušky dodáváme do nemocnic, hasičům, dětským domovům, domovům pro seniory, zaměstnancům obchodů s potravinami a všude, kde je třeba...

b_270_180_16777215_00_images_articles_20200324_171212.jpg

Ž 27,5: "Pán mě ve zlý den schová ve svém stánku, ukryje mě ve skrýši svého stanu."
2. K 12,10: "Rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti pro Krista. Vždyť právě když jsem sláb, jsem silný."

 

Vážené sestry a vážení bratři v Kristu, prátelé,

blíží se konec postní doby a přibližuje se nám tak zázrak a tajemství Velké Noci, noci, v níž náš Bůh ukázal, jak překonat smrt. Tento rok, kdy si naše církev připomíná 100 let znovuzrození husitské cesty k Bohu, poprvé v našich dějinách prožíváme v tento čas zcela nový půst: oddělení našeho života od nepodstatných a zbytných věcí a díky vnější izolaci mít možnost prožívat hluboké přilnutí k Bohu a pamatovat na člověka, na naše blízké.

Bůh je s námi, to je jistota, kterou máme! Nemusíme mít obavy, má nás rád a připravil nás na všechny útrapy a slabosti. Dá nám sílu, abychom všechno zvládli. Buďme s Hospodinem v každodenním vztahu, buďme se svými blízkými, když ne osobně, alespoň telefonicky či spojeni datovými přenosy tak, jako je každou vteřinu našeho života s námi Ježíš.

Opatruj a ochraňuj vás nás Pán!
Kristus je Vzkříšen, pro nás Vzkříšen! Radujme se!

Moc Vás zdraví, zdraví a pokoj přeje
David Tonzar, biskup pražský

Plánované události

sobota, 05 prosinec 2020; 20:00 -
Bohoslužba Mirovice
neděle, 06 prosinec 2020; 00:00
Praha - Holešovice, bohoslužba
neděle, 06 prosinec 2020; 09:00 -
Most, Litvínov, Bílina - bohoslužby
neděle, 06 prosinec 2020; 09:00 -
Bohoslužba Praha - Vinohrady
neděle, 06 prosinec 2020; 09:30 -
Hradec Králové - bohoslužby ve sboru kněze Ambrože
neděle, 06 prosinec 2020; 09:30 -
Bohoslužba Praha - Nové Město
neděle, 06 prosinec 2020; 10:00 - 17:00
Praha - Staré Město bohoslužba
neděle, 06 prosinec 2020; 10:00 -
Bohoslužba Sokolov
neděle, 06 prosinec 2020; 11:00 -
Zlín - on-line bohoslužba
neděle, 06 prosinec 2020; 15:00 -
Vlašim bohoslužba