b_270_270_16777215_0_0_images_23_dps.jpgFoto_Hradčan.jpg

Demokracie bývá charakterizována jednak jako volba a také jako diskuse. Obojí je zřetelné právě při volbě prezidenta, kterou provázejí diskuse a slovní souboje před zraky medií. Debata je v politickém prostředí vedena někdy ostrým a tvrdým způsobem. V diskusích a vyjádřeních jde o to ukázat všemi prostředky převahu nad tím druhým. Nejde o dialog s druhým, ale o polemiku proti němu. Důležité je nastartovanou strategií přesvědčit co nejvíce voličů, aby volili právě tohoto kandidáta, a ne toho druhého.

Vnitřně svobodný člověk dokáže odolávat rétorice nenávisti, nepravd a planých slibů, které někteří lidé raději chtějí slyšet, než se zabývat věcným zhodnocováním ověřitelnějších faktů a reálnějšími názory v různých souvislostech.

První kolo přímých prezidentských voleb vyhrál velmi těsně generál Petr Pavel, ale druhý se s výrazným počtem hlasů umístil podnikatel a politik Andrej Babiš. Kdo z nich se nakonec stane prezidentem České republiky a naváže tak na řadu předcházejících prezidentů našeho státu?

Obecně platí, že lepší je čestně prohrát než nečestně vyhrát. Ale nejlepší je čestně vyhrát.

Prezidentské volby a ty, kdo nesou tento úřad, provázejí modlitby nás křesťanů, jak jsme k tomu vybízeni v 1. listě Timoteovi, abychom se modlili za vládce a všechny, kteří mají v rukou moc (1 Tm 2,1-2). Modlitby za vládce nejsou výrazem naší osobní sympatie či nesympatie, ale má tím být vyjádřeno vědomí, že každý vládce je odpovědný nejen vůči lidem, ale i vůči Bohu, Pánu dějin, který ke každému člověku promlouvá hlasem svědomí.

Prezident má být prezidentem všech občanů. U českých prezidentů má být dobrým předpokladem nejen pragmatická politická orientace, ale i hlubší vztah k duchovním hodnotám našeho národa a vlasti. O tyto hodnoty usilovala a usiluje i naše církev, náležející ke spektru křesťanských církví v naší vlasti.

Jako občan mám jasného favorita volby ve 2. kole, jako patriarcha husitské církve nemohu nikomu dávat doporučení, neboť v církvi jsme lidé různých politických názorů. To, co nás má spojovat, je živý zájem o naši vlast, modlitby za ni a společný výhled k Božímu království (Ž 145,13; Mt 6,10; Mt 6,33).

Dne 15. ledna L. P. 2023 Tomáš Butta
patriarcha


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz