b_270_270_16777215_0_0_images_21_PhotoByAlbinHillert_20180309_AH2_1138.jpg

Přihlášky na workshopy „Brunnen“, na nichž se rozproudí dialog na 11. valném shromáždění Světové rady církví v r. 2022, jsou otevřeny

Světová rada církví (SRC) přijímá přihlášky na workshopy, kde se budete moci stát součástí prostoru „Brunnen“ na 11. valném shromáždění SRC v r. 2022.

Přihlásit se můžete od 10. června do 31. října 2021.

Brunnen, německé slovo pro „pramen“ bude prostorem pro setkávání a sdílení, uspokojujícím naši žízeň, zdravícím návštěvníky a vítajícím cizince na 11. valném shromáždění SRC, které se bude konat v německém Karlsruhe od 31. srpna do 8. září 2022.

Brunnen má také duchovní význam: prostor, kde se projevuje rozmanitost, stejně jako existující a očekávaná jednota.

Workshopy, které budou trvat 90 minut, by měly být organizovány pro 25 – 50 účastníků, aby se mohli zabývat konkrétními tématy. Na workshopech je k dispozici 100 míst a SRC uvítá přihlášky od členských církví SRC, ekumenických partnerů a sítí SRC.

Úřadující generální tajemník SRC Rev. Prof. Dr. Ioan Sauca řekl, že workshopy „Brunnen“ jsou nepostradatelnou součástí 11. valného shromáždění SRC. „Budou povzbuzovat sdílení a přemýšlení z perspektivy našeho ekumenického společenství,“ řekl. S naším závazkem společně naslouchat a učit se je naše solidarita pevnější.“

Workshopy by měly přispět k navázání kontaktů v ekumenickém hnutí, které povedou ke společnému hledání stanovisek reagujících na jednu nebo více z následujících pěti tematických oblastí:

První, „Spiritualita, společné slavení a modlitba nabízí ekumenický prostor ke sdílení pramenů a reflexí o tom, jak se modlíme, kážeme a oslavujeme svátosti na ekumenické cestě k jednotě a smíření.

Druhý, „Formace: inovativní společné ekumenické a mezináboženské učení,“ se zaměřuje na důležitost inovativního učení v ekumenickém dialogu a hnutí, přičemž zkoumá různé aspekty vzdělávání a výchovy, včetně zvyšování potenciálu a způsobilosti k ekumenickému dialogu.

Třetí, „Misie a svědectví: budování komunity a angažovanost ve vzájemném usmíření,“ se zabývá povoláním k učednictví a klade důraz na společná vyjádření křesťanského svědectví ve světě.

Čtvrtý „Spravedlnost a mír: potvrzení lidské důstojnosti a společné řešení nerovnosti,“ se zaměřuje na rozmanité zápasy o překonání nespravedlnosti, vyloučení a diskriminace v církvi i ve společnosti, jakož i na sociální nespravedlnost v digitální éře.

Pátý, „Stvoření: společně odpovědět na klimatickou nouzi,“ vyzdvihuje potřebu ekonomické a ekologické transformace církví a společností.

Více o Brunnenských workshopech se dozvíte zde:  https://www.oikoumene.org/about-the-wcc/organizational-structure/assembly/brunnen