b_270_270_16777215_0_0_images_loga_wcc.jpg

Generální tajemník SRC Rev. Dr. Olav Fykse Tveit a ceremoniářka Ústředního výboru SRC Dr. Agnes Abuomová naléhají na lid i na církve, aby dávaly nejvyšší přednost „konání čehokoliv, co jen lze pro ochranu života učinit“ a „nepořádaly veřejné bohoslužby, protože by se mohly stát ohnisky přenosu viru“, a držely se přísně pravidel a pokynů úřadů vycházejících z doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO).

Tveit a Abuomová žádají společenství, aby přehodnotilo dosavadní způsob práce. „Musíme si také především uvědomit, že přesně to, co v komunitě děláme, je to, co bychom nyní dělat neměli, pakliže chceme chránit život. Vážíme si sounáležitosti v uctívání a v křesťanském bratrství. Avšak v tomto období krize – z lásky jednoho k druhému a k našim bližním – bychom se neměli shromažďovat ve větších počtech, pokud vůbec, natož se vzájemně dotýkat nebo objímat.“

Dodali: „Nyní nastal čas vzájemně se dotýkat svých srdcí tím, co říkáme, co sdílíme a co děláme – i neděláme – abychom ochránili život, který Bůh tolik miluje. Se vší láskou musíme přizpůsobit naše způsoby uctívání i naše společenství potřebám této pandemické doby, abychom se vyhnuli riziku, se staneme zdrojem přenosu, a nikoliv zprostředkovateli milosti.“

Tveit a Abuomová vyzývají společenství, aby učinilo neděli dnem modliteb za ty nejzranitelnější, jako jsou uprchlíci, starší lidé a lidé postižení COVID-19, aby se modlilo za veškeré společenství i celou naši lidskou rodinu na celém světě.

„Doporučujeme vám všem následovat rady a praktická doporučení poskytovaná mezivládními i vládními zdravotnickými orgány, abychom pomohli ochránit zranitelné v našich komunitách i všechny ostatní,“ dodávají Tveit a Abuomová.

 

Překlad: KV
Zdroj: https://www.oikoumene.org/en/press-centre/news/wcc-urges-everyone-to-pray-at-home


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz