b_270_180_16777215_00_images_articles_zderaz.jpg

Směs vánočních písní a instrumentálních melodií z kostela sv. Václava na Zderaze (n.o. Církve československé husitské Praha – Nové Město). Hudebníci a zpěváci tak či onak spjati s tímto sborem.

b_270_180_16777215_00_images_articles_vlada37.jpg

Aktualizace podmínek konání bohoslužeb CČSH na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 23. prosince 2020 č. 1373, 1374 a 1375 o přijetí krizového opatření

 1. Mimořádný nouzový stav je prodloužen do 22. ledna 2021 (viz usnesení vlády č. 1373 ze dne 23. prosince 2020).
 2. Opatření, která platila původně do dnešní půlnoci (do 23. 12. 2020), se prodlužují až do 26. 12. 2020.
  Konkrétně se v otázce bohoslužeb jedná o tato opatření:
     - Počet účastníků bohoslužeb v kostele nebo jiných vnitřních prostorech je omezen velikostí daného prostoru, a to tak, že může být obsazeno maximálně 20 % míst k sezení.
     - Platí povinnost dodržovat hygienická pravidla (roušky, rozestupy v řadě, vyhýbání se tělesného kontaktu, např. při pozdravení pokoje).
     - Zpěv je povolen do 5 osob.
 3. Nově je povolena výjimka ze zákazu vycházení k účasti na půlnoční bohoslužbě od 24. prosince 2020 od 23:00 hod. do 25. prosince 2020 do 01:59 hod.
 4. Nově je uvedeno ustanovení, že při bohoslužbách: „nedochází k hromadnému zpěvu s výjimkou, kdy zpěváci nebo sbor jsou oddělení od ostatních účastníků shromáždění tak, aby bylo zabráněno šíření kapének." Na dotazy ERC v ČR MZ ČR upřesnilo, že „hromadným zpěvem“ se myslí zpěv vyššího počtu lidí, než je normálně povoleno i za jiných okolností (tj. 10, resp. 5 v přísnějším opatření). Zahrnutí tohoto nového ustanovení tedy umožňuje výklad, že může zpívat např. sbor o více než 5 lidech, pokud je oddělen od ostatních účastníků shromáždění.
 5. Od 27. 12. 2020 dochází ke zpřísnění stávajících ustanovení tak, že se kapacita kostelů snižuje na 10 %. Ostatní ustanovení zůstávají v platnosti (viz mimořádné opatření č. 1375).

Uvedená opatření mohou být aktualizována a měněna podle vývoje situace.

Mgr. Aleš Ptáček, zastupující tajemnici ústřední rady CČSH
ThDr. Tomáš Butta, patriarcha-správce církve

V Praze dne 23. 12. 2020

Přílohy:

b_270_180_16777215_00_images_articles_6730694_.jpg

Ve věku 78 let v neděli zemřel oblíbený křesťanský písničkář a farář Svatopluk Karásek.

Fotogalerie zde.

 

b_270_180_16777215_00_images_articles_vlada.jpg

Aktualizace podmínek konání bohoslužeb, dalších shromáždění a pastorační péče CČSH na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 14. prosince 2020
č. 1334 a 1332 o přijetí krizového opatření

 1. Na základě výše uvedeného usnesení vlády se s účinností od 18. prosince 2020 do 23. prosince 2020 v důsledku přechodu do stupně 4 Protiepidemického systému (PES) mění podmínky pro konání bohoslužeb, dalších shromáždění církve a pastorační péče takto:
  Počet účastníků bohoslužeb v kostele nebo jiných vnitřních prostorech je omezen velikostí daného prostoru, a to tak, že může být obsazeno maximálně 20 % míst k sezení, účastníci s výjimkou členů domácnosti dodržují rozestupy minimálně 2 metry, po většinu času sedí na sedadlech a před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce.
 2. Společný zpěv ve vnitřních prostorech je omezen počtem maximálně 5 osob.
 3. Účast na svatbě či pohřbu a následné hostině je omezena počtem maximálně 20 osob.
 4. Znovu platí noční zákaz vycházení v čase od 23.00 do 5.00 hodin a rovněž během dne je omezen volný pohyb osob pouze na nezbytné cesty. Výjimka platí mj. pro poskytování individuální duchovní péče a služby.
 5. Hromadné akce jiné než bohoslužby (například tedy i zasedání rad starších, biblické hodiny apod.) jsou omezeny počtem 6 osob ve vnitřních i vnějších prostorech.

Uvedená opatření budou upravována dle aktuální situace.

V Praze dne 15. prosince 2020

ThDr. Tomáš Butta
patriarcha - správce církve

Mgr.Jana Krajčiříková
tajemnice ÚR

Přílohy:
Usnesení vlády České republiky ze dne 14. prosince 2020 č. 1334 a č. 1332 o přijetí krizového opatření
Tabulka se stupni opatření podle Protiepidemického systému (PES)

b_270_180_16777215_00_images_articles_biskupska.jpg

Dne 11. prosince 2020 se konala biskupská rada Církve československé husitské v Brně na Lipové. Při této příležitosti byly natočeny pozdravy a přání k vánočním svátkům jednotlivých biskupů.

Pozdravy a poselství k Vánocům předali - bratr biskup brněnský Juraj Dovala, bratr biskup královéhradecký Pavel Pechanec, bratr biskup olomoucký Tomáš Chytil, bratr biskup pražský David Tonzar, bratr biskup bratislavský Jan Hradil a VIII. patriarcha-správce církve Tomáš Butta. V úvodu pronesl modlitbu bratr biskup Pavel Pechanec.

Zazněla adventní píseň "Velebí duše má" a vánoční píseň "Narodil se Kristus Pán" ze Zpěvníku CČSH.

b_270_180_16777215_00_images_articles_harmonika1.jpg

Pro Vánoce 2020 nazpívané koledy a další písně - video. Dana Krausová zpěv, Jaroslava Kopecká zpěv a harmonika.

Plánované události

neděle, 24 leden 2021; 08:00 -
Zlín - on-line bohoslužba
neděle, 24 leden 2021; 09:00 -
Bohoslužba Praha - Vinohrady
neděle, 24 leden 2021; 09:30 -
Hradec Králové - bohoslužby ve sboru kněze Ambrože
neděle, 24 leden 2021; 09:30 -
Bohoslužba Praha - Nové Město
neděle, 24 leden 2021; 10:00 - 17:00
Praha - Staré Město bohoslužba
neděle, 24 leden 2021; 18:00 -
Praha - Holešovice, bohoslužba
neděle, 24 leden 2021; 18:00 -
Bohoslužba Hradec Králové
neděle, 24 leden 2021; 18:00 -
Brno – Maloměřice, bohoslužba
středa, 27 leden 2021; 19:00 -
Studentská bohoslužba HTF (Vinohrady)
neděle, 31 leden 2021; 08:00 -
Zlín - on-line bohoslužba