b_270_270_16777215_0_0_images_articles_dvv_01.jpg

10.11.2020, v předvečer Dne válečných veteránů se uskutečnila bohoslužba bez účasti veřejnosti v husitském kostele sv. Mikuláše na pražském Starém Městě. Na místě bylo natočeno několik slavnostních proslovů, další předtočené projevy budou začleněny do celkového videoprogramu, který je  zveřejněn jak na našem webu níž, tak na YouTube.

Projev měli mons. Jan Balík, generální vikář Arcidiecéze pražské, pluk. gšt. AČR Mgr. Jaroslav Knichal, hlavní kaplan, PhDr. Vojtěch Čelko, společnost Milana Rastislava Štefánika, ThDr. Tomáš Butta, ThD., patriarcha CČSH, JUDr. Alena Schillerová, místopředsedkyně vlády a ministryně financí, MUDr. Zdeněk Hřib, primátor Hl.m. Prahy, a Ing. Petr Hejma, starosta městské části Praha 1. Bohoslužbu sloužili ThDr. Tomáš Butta, ThD., patriarcha CČSH, Doc. ThDr. David Tonzar, ThD., biskup pražský CČSH a Mgr. Libuše Roytová, farářka místní náboženské obce, za varhanního doprovodu Michala Hanzala.

 


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz