b_270_270_16777215_0_0_images_21_swfBeN.jpg

Na základě mimořádného opatření MZ ČR Č. j.: MZDR 14601 /2021-6/MIN/KAN ze dne 23. dubna 2021, ke kterému vláda vydala předběžný souhlas svým usnesením č. 396 ze dne 23. dubna 2021, dochází s účinností od pondělí 26. dubna 2021 do odvolání k těmto změnám v opatřeních při epidemii onemocnění Covid-19:

1. Počet účastníků bohoslužeb v kostele nebo jiných vnitřních prostorech již není omezen za dodržení následujících podmínek:
Mezi účastníky (s výjimkou členů jedné domácnosti) musí být dodrženy rozestupy 2 metry, při vstupu si každý vydezinfikuje ruce a používá respirátor nebo chirurgickou roušku.
Opatření již neobsahuje zákaz společného zpěvu.

2. Tyto podmínky se vztahují na všechny akce na základě zákona č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím. Pokud se jedná o shromáždění dle tohoto zákona, organizovaného ve vnějších prostorách, účastníci se mohou shromažďovat ve skupinách maximálně po 20 osobách s tím, že rozestupy mezi skupinami musí být alespoň 2 metry.

3. Jiná veřejná či soukromá shromážděné osob, než výše uvedená, jsou nadále povolena pouze v počtu maximálně 2 osob ve vnitřních i venkovních prostorách. Výjimkou je účast na svatbě nebo pohřbu, kde je účast nadále omezena počtem maximálně 15 osob ve vnitřních prostorách.

4. Co se týče zasedání orgánů právnické osoby, končí omezení počtu účastníků. V případě účasti více než 10 osob platí povinnost nosit respirátor, dodržovat rozestupy minimálně 2 metry a předložit potvrzení o negativním antigenním testu ne starší než 3 dny nebo PCR testu ne starší než 7 dní, případně potvrzení MZ o ukončeném očkování, kdy od poslední dávky uplynulo minimálně 14 dnů, nebo potvrzení o prodělání onemocnění Covid-19, kdy uplynula doba povinné izolace a od prvního pozitivního PCR testu neuplynulo více než 90 dnů.

Uvedená opatření budou aktualizována a měněna podle vývoje situace.

Příloha: Mimořádné opatření MZ ČR Č. j.: MZDR 14601 /2021 -6/MIN/KAN ze dne 23. dubna 2021

Mgr. Jana Krajčiříková - tajemnice ústřední rady CČSH
ThDr. Tomáš Butta -  patriarcha-správce církve

V Praze dne 24. dubna 2021


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz