Marie a anděl z utrakvistického kancionálu
Marie a anděl z utrakvistického kancionálu

Před vánočními svátky zaslal bratr patriarcha Tomáš Butta dopis do náboženských obcí. K tomuto dopisu je přiložen biblicko-pastorální text o Marii, matce Ježíše Krista, který připravila věroučná komise Církve československé husitské.

Dopis před vánočními svátky s biblicko-pastorálním textem o Marii

„Hle, dívka počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel, to je „S námi Bůh“.
Iz 7.14

Vážené sestry a vážení bratři,

zdravím vás bezprostředně před vánočními svátky a zasílám vám do náboženských obcí pojednání s názvem „Marie, matka Ježíše Krista v biblickém svědectví, tradici a naší víře“.

Toto téma o postavě Marii bylo živě diskutované, promýšlené a věroučnou komisí naší církve připravené jako text biblicko-pastorální povahy. Předkládané pojednání bylo vedeno snahou vyjádřit kladný vztah a naši úctu k Marii, Ježíšově matce, která má svoji významnou roli v biblických událostech spásy.

Předkládaný text nám svým přístupem a pohledem na Marii může poskytnout mnohé náměty ke společnému promýšlení. Důležité je, že obsahuje odkazy na biblická svědectví, která nás vybízejí k meditaci, výkladu a zvěstování evangelia, spojeného zvláště v adventním a vánočním čase neodmyslitelně také s Marií, matkou Ježíše Krista, Spasitele světa.

Ať můžeme prožívat znovu radost z narození a blízkosti Ježíše Krista ve společenství víry v našich sborech, ve svých rodinách a všude tam, kde si tuto vánoční událost budeme připomínat a slavit.

S přáním Boží milosti, naděje a světla o Vánocích pro všechny

Tomáš Butta
patriarcha

Ke 4. adventní neděli L. P. 2022

Připojen je biblicko-pastorální text „Marie, matka Ježíše Krista v biblickém svědectví, tradici a naší víře“, připravený věroučnou komisí CČSH.


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz