Další a další duchovní se pokoušejí sloužit dál pomocí soudobých mediálních možností. Skvělé, že také Petr Wagner, farář v Čerčanech, ale také moderátor a hudebník, umožnil, abychom slyšeli jeho výklad 9. kapitoly Janova evangelia.

Bohoslužba z Husova sboru v Litovli. Slouží sestra farářka Lucie Haltofová a bratr farář Vlastimír Haltof.

Promluva bratra faráře Davida Frýdla z kazatelny Husova sboru z pražských Vršovic.

Texty kázání budou uveřejňovány pravidelně na http://www.husuvsbor.cz/?cat=10

Vážení a milí, všichni spolužáci a vyučující na HTF, bratři a sestry v Kristu! Přinášíme Vám v pořadí už druhý online přenos nedělní bohoslužby ve sboru Církve československé husitské na Vinohradech (Dykova 1, Praha 10).

Nedělní promluva bratra faráře Pavla Koláře, na faráře v Praze Nuslích. Pavel Kolář je součastně vedoucím katedry praktické teologie Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy.