b_270_270_16777215_00_images_articles_jana_silerova.jpg

Ano. Kraj razovity jako celé Slezsko. Přirostl mi i s Ostravou za těch 45 let, co tu sloužím, k srdci, přestože su z jižní Moravy. Horníci, hutníci, kovozemědělci. Jsou zvyklí na nebezpečí, o kterých se nám ani nezdá. Kdo jiný by měl tedy zvládnout život s koronavirem. Žijeme s ním tady všichni. S trochou naštvanosti sledujeme tragikomická vystoupení – vládou počínají a mnohými novináři konče. Americký prezident Reagan kdysi řekl: „Nejděsivějších osm slov v angličtině zní: Jsem z vlády a přicházím, abych vám pomohl.“ No, jako u nás. A to nemluvím o protichůdných názorech různých epidemiologů.

Nejde mi o covid. Všímám si jazyka. A čím dál častěji slyším z úst vědy slova: Věříme, že nebude druhá vlna... Doufáme, že odezní... Máme naději, že virus slábne... Domníváme se, že za týden počet pozitivních začne klesat...

Slova od vědy nečekaná! Vědě má přece jít o dokazatelná a prokazatelná fakta. Ne o domněnky, víru a naději! To je náboženské pojmosloví teologie a víry. Ne vědy. Každá pracuje jiným způsobem: věda exaktními důkazy, víra svým důvěrným zakotvením v tom, kdo všechno ve světě a v lidském životě přesahuje. Bůh o sobě důkazy nepotřebuje.

Jenomže: vždycky, když nevíme kudy kam, když nám teče do bot, když jsme bezradní, s rozumem v koncích, v bolestech, nemocech a ohrožení smrtelností, ke komu voláme? Ani nemusím napovídat: Bože, pomoz!

A tak i skrze slovník veskrze náboženský nám věda (nechtěně?) vyjevuje své hranice. Zatímní. Protože doufejme, že věda najde s Boží pomocí lék k záchraně lidí. Max Planck kdysi řekl: Kde není věda, je pavěda. Kde není víra, je pověra. Dobře věděl, že věda a víra nejsou v protikladu, ale že spolupracují. Navzdory konspiračním pavědám a pověrám.

Řekla bych, že na to s důvěrou k Bohu spoléháme nejen v našem razovitem kraji, ale i my všichni.

P. S.: Abyste nám porozuměli, přečtěte si o dovolené Šikmý kostel od Karin Lednické.

Mgr. Jana Šilerová
Emeritní biskupka Církve československé husitské