b_270_270_16777215_0_0_images_21_bbdt.jpg

5. Moj. 32, 3 - 4:"Hlásám Hospodinovo jméno,
přiznejte velikost našemu Bohu!
On je Skála.
Jeho dílo je dokonalé, na všech jeho cestách je právo.
Bůh je věrný a bez podlosti, je spravedlivý a přímý."

Vážené sestry a vážení bratři, moji milí,

již podruhé Vás zdravím v postním čase. Včera přijala vláda ČR nová opatření, na která musíme reagovat i my. Děkuji Vám, že jste k dispozici těm, kteří Vaši pomoc potřebují, že tam, kde to jde, sloužíte bohoslužby, ať již za osobní přítomnosti či on-line. Vybraný text z Deuteronomia ukazuje, kdo je pro nás jistotou nezvratnou, kdo je připraven sjednávat právo, kdo je věrný a bez podlosti, spravedlivý a přímý. Hospodin, náš Otec v nebesích, je nám každou vteřinu našich životů nablízku. On nás nese ve chvílích, kdy už nemůžeme, kdy z vlastních řad cítíme nože ve svých zádech. On je Skála a On nás vede! Držme se Ho, a společně s písní z Rohova kancionálu z 16. století nedbejme strachu žádného a věřme v Boha mocného, jenž v Kristu nás se zastane. Věk strůjců zlého přestane a Pravda Boží zůstane!

Sestry a bratři, mnozí z Vás se již těšili na setkávání na vikariátech a vikariátních shromážděních, také jsme ještě některá setkání stihli, žel situace s pandemií se opět zhoršila, a tak musíme tak, jako jsme učinili již v loňském roce posunout konání vikariátních shromáždění. Využijme čas k promýšlení situace církve a společně s Izajášem mysleme na ty, kdo naši pomoc potřebují a pokud můžeme, přiložme ruku k dílu. Rád bych Vás v této souvislosti také poprosil, máte-li pravidelně čas v pondělí dopoledne či odpoledne, abyste se přihlásili na pomoc v odlehčovací službě přímo u nás, na diecézi. Jednalo by se o nenáročné maximálně hodinové procházky po Praze 6 se sestrami a bratřími, kteří potřebují doprovod. Bližší podrobnosti aktuální pomoci Vám sdělí ses. Ing. Martina Hájková, tel. 777 759 655. Před každou procházkou by však bylo nutné podstoupit antigenní test zdarma na Praze 6.

Co se týká pohybu našich duchovních v rámci individuální duchovní péče a dojezdu na bohoslužby od 1. 3. 2021, zasílám v příloze dopisu formuláře z Ministerstva vnitra ČR. Formulář "Potvrzení zaměstnavatele" bude třeba v případě potřeby cestování přes hranice okresu vyplnit a případně podepsat na diecézi a po té vytisknout. Pokud taková potvrzení potřebujete, obraťte se prosím na naše personální oddělení. Po obdržení vyplněného formuláře ses. Hájková podepíše a zašle. Pokud by žádostí bylo více, nabídl se br. Martin Kadlec vyřešit věci formou on-line.

Moji milí, myslete v modlitbách na br. tajemníka Vojtu Velíška a ses. Milušku Krejzarovou, naše kolegy z diecézního úřadu, kteří nyní bojují s těžší formou nemoci covid i na další sestry a bratry z diecéze i z církve, kteří se s tímto novým virem potýkají!

Sestry a bratři, Hospodin je skála a jeho dílo dokonalé, držme se ho. Moc na Vás myslím a moc Vás zdravím a připomínám, kdybyste cokoli potřebovali, zavolejte, napište a půjde-li to, pomůžeme!

S přáním Božího požehnání v tomto postním čase

Doc. ThDr. David Tonzar, Th. D.
biskup pražský

Přílohy:


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz