b_270_180_16777215_00_images_articles_letnice.jpg

Vzhledem ke zrušení plánovaného slavnostního kulturního celocírkevního setkání ke 100. výročí Církve československé husitské, které se mělo konat v Národním domě na Smíchově dne 1. června, byla vytvořena příležitost se společně sejít při slavnostní svatodušní bohoslužbě 1. června v kostele sv. Mikuláše v Praze na Starém Městě od 18.00.

Na bohoslužbě se budou podílet: patriarcha Tomáš Butta, pražský biskup David Tonzar, Tomáš Novák, Hana Tonzarová, Oldřich Nováček, Eva Vymětalová, Libuše Roytová. Varhanní doprovod Petr Tvrdek, sólový zpěv Hana Tonzarová. Káže David Tonzar, slovo ke svatodušním svátkům v roce 100. výročí CČSH bude mít Tomáš Butta.

pdfPozvánka ke stažení

b_270_180_16777215_00_images_articles_titl.jpg

Kázání bratra patriarchy v Husově sboru na Vinohradech 10. května 2020, při bohoslužbě věnované 75. výročí ukončení 2. světové války a událostem, se kterými se tento Vinohradský sbor zapsal do českých dějin. Bohoslužbu sloužil bratr patriarcha Tomáš Butta spolu s bratrem farářem Danielem Majerem, bratrem farářem Filipem Sedlákem a bratrem farářem Tomášem Novákem. Přiložené fotky jsou od bratra Martina Jindry a bratra Jana Kovaniče.

b_270_180_16777215_00_images_articles_holes2.jpg

Bratr farář Jan Daniel Došek z pražských Holešovic čte každý den na pokračování z "Úvah nad Hesly Jednoty bratrské".

b_270_180_16777215_00_images_articles_vinohrady_Vinohrady_celkový_pohled.jpg

Historik Dr. Martin Jindra, který je velmi dobře seznámený s dějinami CČS(H) a se společensko-politickým pozadím dějin CČSH, měl promluvu v úvodu bohoslužby k 75. výročí ukončení 2. světové války a posléze při následném položení květin u památníku události rozhlasového vysílání z Vinohradského Husova sboru.