b_270_180_16777215_00_images_articles_wuch.jpg

Aktualizace podmínek účasti na bohoslužbách a dalších shromážděních v CČSH na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 30. září 2020 č. 958 o přijetí krizového opatření v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu a několik aktuálních pokynů a podnětů pro duchovní, kazatele a pastorační pracovníky Církve československé husitské: Konání bohoslužeb a uskutečňování pastorace v době nouzového stavu od 5. října 2020.

b_270_180_16777215_00_images_articles_zadomov.jpg

Pozvání do Vršovického kostela CČSH na Modlitbu za domov (28. října 15.00), videopozvánka s Václavem Neckářem, Lukášem Jurkem, Martinou Viktorií Kopeckou, Davidem Frýdlem. Facebook

b_270_180_16777215_00_images_articles_holes2.jpg

Bratr farář Jan Daniel Došek z pražských Holešovic čte každý den na pokračování z "Úvah nad Hesly Jednoty bratrské".

b_270_180_16777215_00_images_articles_Generální_synoda_duchovních_3_9_2020_celkový_pohled.jpg

V Praze se v Husově sboru v Dejvicích sešla 3. 9. 2020 synoda všech duchovních Církve československé husitské. Úvodní bohoslužbu sloužil pod vedením bratra patriarchy Tomáše Butty celý biskupský sbor. Kázal slovenský bratr biskup Jan Hradil.

Generální synoda vzala na vědomí zprávu patriarchy o činnosti, zprávu o průběhu vyhledávacího řízení na funkci patriarchy a kandidaturu bratrů Lukáše Bujny a Tomáše Butty na funkci patriarchy CČSH. Oba kandidáti se plénu představili a čelili dotazům týkajících se jak duchovního směřování církve, tak i jejího hmotného zabezpečení. Volební období patriarchy (i biskupů) je sedmileté. Následně mohou být znovuzvoleni. V současnosti končí své druhé volební období VIII. patriarcha Církve čs. husitské, bratr Tomáš Butta, a to v roce 100. výročí Církve československé husitské.

Volba patriarchy Církve čs. husitské se uskuteční při Volebním sněmu Církve československé husitské 24. 10. 2020. Členy volebního sněmu jsou všichni duchovní a z každé náboženské obce zvolení laici. Instalace zvoleného patriarchy proběhne na Den reformace 31. 10. 2020.