b_270_180_16777215_00_images_21_1Z6_5271-do-textu.jpg

Prodloužení platnosti podmínek konání bohoslužeb CČSH na základě prodloužení nouzového stavu do 14. února 2021

Na základě souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR uděleného jejím usnesením č. 1459 ze dne 21. ledna 2021, prodloužila Vláda ČR svými usneseními č. 55 a 56 ze dne 22. ledna 2021 nouzový stav a účinnost dosavadních nařízení do 14. února 2021. Platí tedy zatím stejné podmínky jako dosud:

  1. Počet účastníků bohoslužeb v kostele nebo jiných vnitřních prostorech je omezen velikostí daného prostoru, a to tak, že může být obsazeno maximálně 10 % míst k sezení.
  2. Platí povinnost dodržovat hygienická pravidla (použití dezinfekce, roušky, rozestupy v řadě, vyhýbání se tělesnému kontaktu, např. při pozdravení pokoje).
  3. Při bohoslužbách „nedochází k hromadnému zpěvu s výjimkou, kdy zpěváci nebo sbor jsou odděleni od ostatních účastníků shromáždění tak, aby bylo zabráněno šíření kapének." Na dotazy ERC v ČR MZ ČR upřesnilo, že „hromadným zpěvem“ se myslí zpěv vyššího počtu lidí, než je normálně povoleno i za jiných okolností (tj. v současné době 5 osob). Zahrnutí tohoto nového ustanovení tedy umožňuje výklad, že může zpívat např. sbor o více než 5 lidech, pokud je oddělen od ostatních účastníků shromáždění.
  4. Účast na svatbě či pohřbu a následné hostině je omezena počtem maximálně 15 osob.
  5. Platí noční zákaz vycházení v čase od 21.00 do 5.00 hodin a rovněž během dne je omezen volný pohyb osob pouze na nezbytné cesty. Výjimka platí mj. pro poskytování individuální duchovní péče a služby.
  6. Hromadné akce jiné než bohoslužby (například tedy i zasedání rad starších, biblické hodiny apod.) jsou omezeny počtem 2 osob ve vnitřních i vnějších prostorech.

Uvedená opatření budou aktualizována a měněna podle vývoje situace.

Příloha: Usnesení vlády č. 55 a 56 ze dne 22. ledna 2021

Mgr. Jana Krajčiříkov; tajemnice ústřední rady CČSH
ThDr. Tomáš Butta;  patriarcha-správce církve

V Praze dne 22. ledna 2021

b_270_180_16777215_00_images_articles_Tyden_modliteb_post.jpg

Ekumenická rada církví spolu s Českou biskupskou konferencí zahájí dnes, v pondělí 18. ledna v 18.00, Týden modliteb společnou bohoslužbou církevních představitelů, která bude bez účasti veřejnosti, ale bude online přenášena přímým přenosem na Facebooku ERC, ČBK a na YouTube.

pdfPlakát ke stažení

b_270_180_16777215_00_images_articles_holes2.jpg

Bratr farář Jan Daniel Došek z pražských Holešovic čte každý den na pokračování z "Úvah nad Hesly Jednoty bratrské".

b_270_180_16777215_00_images_articles_krizova-linka.jpg

Od 1. 12. 2020 spouští Husitská diakonie pomoc po telefonu

Krizová linka Husitské diakonie

Ocitli jste se v těžké životní situaci?
Máte strach o sebe a své blízké?
Chcete si o svých problémech anonymně popovídat?

Nejste sami. Jsme tady pro vás. Naši zkušení terapeuti vám pomohou po telefonu:

☎️ 222 766 030, každé úterý a čtvrtek: 10.00 – 12.00 a 16.00 – 20.00

Linka duchovní pomoci Husitské diakonie

Trápí vás otázky ohledně smyslu života a víry?
Hledáte cestu a nemůžete ji nalézt?
Potřebujete duchovní podporu?

Jsme tu pro vás. Naši duchovní se vám budou věnovat na telefonu:

☎️ 222 766 099, každou středu: 8.00 – 20.00

www.husitskadiakonie.cz

Plánované události

neděle, 24 leden 2021; 08:00 -
Zlín - on-line bohoslužba
neděle, 24 leden 2021; 09:00 -
Bohoslužba Praha - Vinohrady
neděle, 24 leden 2021; 09:30 -
Hradec Králové - bohoslužby ve sboru kněze Ambrože
neděle, 24 leden 2021; 09:30 -
Bohoslužba Praha - Nové Město
neděle, 24 leden 2021; 10:00 - 17:00
Praha - Staré Město bohoslužba
neděle, 24 leden 2021; 18:00 -
Praha - Holešovice, bohoslužba
neděle, 24 leden 2021; 18:00 -
Bohoslužba Hradec Králové
neděle, 24 leden 2021; 18:00 -
Brno – Maloměřice, bohoslužba
středa, 27 leden 2021; 19:00 -
Studentská bohoslužba HTF (Vinohrady)
neděle, 31 leden 2021; 08:00 -
Zlín - on-line bohoslužba