vlada.jpg

Na základě mimořádného opatření MZ ČR, které je přílohou usnesení vlády ČR č. 433 ze dne 3. května 2021, dochází s účinností od pondělí 10. května 2021 do odvolání ke změně povoleného počtu účastníků svateb a pohřbů.

 

Nadále tedy platí tato opatření při epidemii onemocnění Covid-19:

  1. Počet účastníků bohoslužeb v kostele nebo jiných vnitřních prostorech již není omezen za dodržení následujících podmínek: Mezi účastníky (s výjimkou členů jedné domácnosti) musí být dodrženy rozestupy 2 metry, při vstupu si každý vydezinfikuje ruce a používá respirátor nebo chirurgickou roušku. Opatření již neobsahuje zákaz společného zpěvu.
  2. Tyto podmínky se vztahují na všechny akce na základě zákona č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím. Pokud se jedná o shromáždění dle tohoto zákona, organizovaného ve vnějších prostorách, účastníci se mohou shromažďovat ve skupinách maximálně po 20 osobách s tím, že rozestupy mezi skupinami musí být alespoň 2 metry.
  3. Jiná veřejná či soukromá shromážděné osob, než výše uvedená, jsou nadále povolena pouze v počtu maximálně 2 osob ve vnitřních i venkovních prostorách. Výjimkou je účast na svatbě nebo pohřbu, kde je účast omezena počtem maximálně 30 osob ve vnitřních i vnějších prostorách.
  4. Co se týče zasedání orgánů právnické osoby, není omezen počet účastníků. V případě účasti více než 10 osob platí povinnost nosit respirátor, dodržovat rozestupy minimálně 2 metry a předložit potvrzení o negativním antigenním testu ne starší než 3 dny nebo PCR testu ne starší než 7 dní, případně potvrzení MZ o ukončeném očkování, kdy od poslední dávky uplynulo minimálně 14 dnů, nebo potvrzení o prodělání onemocnění Covid-19, kdy uplynula doba povinné izolace a od prvního pozitivního PCR testu neuplynulo více než 90 dnů.

 Uvedená opatření budou aktualizována a měněna podle vývoje situace.

Příloha: Mimořádné opatření MZ ČR ze dne 3. května 2021 – příloha č. 3 usnesení vlády č. 433

ThDr. Tomáš Butta - patriarcha-správce církve
Mgr. Jana Krajčiříková - tajemnice ústřední rady CČSH

b_270_180_16777215_00_images_21_deposit-pcr-test-koronavirus-covid-epidemie-1.jpg

Na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví z 22. března 2021 (viz příloha č. 1) se nově povinné testování zaměstnanců vztahuje i na církve.

  1. Na koho se testování vztahuje: Jedná se o všechny nestátní neziskové organizace včetně církví, c.p.o. a účelových zařízení církví, které mají alespoň jednoho zaměstnance. Testování se vztahuje též na pracovníky na DPP či DPČ či mají k církvi jiný pracovněprávní vztah. Testování doporučujeme též bohoslovcům.

b_270_180_16777215_00_images_articles_krizova-linka.jpg

Od 1. 12. 2020 spouští Husitská diakonie pomoc po telefonu

Krizová linka Husitské diakonie

Ocitli jste se v těžké životní situaci?
Máte strach o sebe a své blízké?
Chcete si o svých problémech anonymně popovídat?

Nejste sami. Jsme tady pro vás. Naši zkušení terapeuti vám pomohou po telefonu:

☎️ 222 766 030, každé úterý a čtvrtek: 10.00 – 12.00 a 16.00 – 20.00

Linka duchovní pomoci Husitské diakonie

Trápí vás otázky ohledně smyslu života a víry?
Hledáte cestu a nemůžete ji nalézt?
Potřebujete duchovní podporu?

Jsme tu pro vás. Naši duchovní se vám budou věnovat na telefonu:

☎️ 222 766 099, každou středu: 8.00 – 20.00

www.husitskadiakonie.cz

b_270_180_16777215_00_images_21_21-03-21_logo_2021.jpg

Oslovení všech věřících a přátel spjatých s Církví československou husitskou, všech, kteří v ní nalezli svůj duchovní domov, biskupským sborem CČSH, při příležitosti přicházejících velikonoc, ale také blížícího se sčítání obyvatelstva, ve kterém budou lidé žijící na území České republiky zapojeni do sčítání obyvatelstva.

Toto sčítání obyvatelstva (Sčítání lidu, domů a bytů 2021 v Česku) zahrnuje (nepovinnou) otázku po náboženské víře, je důležité, aby všichni, kteří se ve své náboženské víře cítí spjati s CČSH, použili oficiální název církve: Církev československá husitská.

b_270_180_16777215_00_images_articles_holes2.jpg

Bratr farář Jan Daniel Došek z pražských Holešovic čte každý den na pokračování z "Úvah nad Hesly Jednoty bratrské".