images.jpg

Aktualizace podmínek účasti na bohoslužbách a dalších shromážděních v CČSH na základě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR s účinností od 1. září 2020

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR č.j. MZDR 15757/2020-31/MIN/KAN ze dne 24. srpna 2020 je s účinností od 1. září 2020 povoleno konat bohoslužby a další církevní shromáždění za těchto podmínek:

  1. Účast ve stejný čas nejvýše 500 osob ve vnitřních prostorách, nejvýše 1000 osob ve vnějších prostorách. V případě možnosti oddělených sektorů se počty osob počítají pro každý sektor zvlášť.
  2. Povinnost nosit ochranné roušky se vztahuje na všechny vnitřní akce s účastí nad 100 osob.
  3. Povinnost zachovávat odstup mezi účastníky nejméně 2 metry není již stanovena, avšak kde to prostorové podmínky umožňují, doporučujeme vzdálenost zachovávat.

V Praze dne 31. srpna 2020

ThDr. Tomáš Butta, patriarcha
Mgr. Jana Krajčiříková, tajemnice ÚR

Přílohy:

pdfMimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR z 24. srpna 2020
pdfPřehledný leták o aktuálních opatřeních


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz