b_270_270_16777215_00_images_articles_zsrak_První_den_14.JPG

Ještě pár dní před zahájením školního roku kralovali v suterénu ZŠ mistra Jana Husa řemeslníci a mnozí Rakovničané uzavírali sázky, jestli se do 1. září podaří rozsáhlou rekonstrukci dokončit. Podařilo! První inovativní škola v Rakovníku zahájila školní rok ve stejný den jako tři její starší kolegyně. V uvítacím kruhu na pohodlném koberci přivítala čtrnáct historicky prvních žáků, většina z nich jsou prvňáci.

„Děkuji vám za vaši důvěru a statečnost. Za to, že jste nám věřili, že stihneme vše dokončit. V poslední době tu byli řemeslníci ve dne v noci a téměř tu vypustili duši. Stavební práce byly vlastně uzavřeny ve čtvrtek, kdy proběhlo kolaudační řízení. Ještě ten den nám vystavili kolaudační souhlas a osobně jsem ho předala na ministerstvo. Tím jsme splnili poslední podmínku, abychom mohli zahájit provoz,“ uvítala ředitelka nové základní školy Ivona Kršková rodiče žáků.

Koncepce, podle níž se budou jejich děti vzdělávat, nemá v Rakovníku obdoby. Čerpá mimo jiné z Montessori a Komenského pedagogiky, Jenského plánu nebo integrované tematické výuky S. Kovalikové. „Naším cílem bylo, aby se děti vzdělávaly příjemnějšími metodami, než jsou ty využívané v klasických školách. Aby do školy chodily rády, a to jim umožnilo mít radost z učení, což jim otevírá cestu ke vzdělávání i do budoucna,“ říká Ivona Kršková.

V Husově škole, jejímž zřizovatelem je Pražská diecéze Církve československé husitské, nejsou žáci rozděleni podle ročníků, ale vzdělávají se ve věkově smíšených skupinách. V té historicky první se sešlo deset prvňáků, dva druháci a dva čtvrťáci.

Také prostředí, v němž se budou učit, je v Rakovníku unikátní. Třída poskytuje různé pracovní koutky, v nichž můžou žáci pracovat samostatně nebo ve skupině, samozřejmostí je prostor pro odpočinek a počítá se také s tím, že se k výuce (a trávení velkých přestávek) bude hojně využívat okolní zahrada. Škola sídlí v bývalé vile ve Wintrově ulici. Zajišťovat bude i ranní a odpolední družinu.

Vila ve Wintrově ulici se změnila v Základní školu mistra Jana Husa. Prvního září do ní nastoupilo čtrnáct školáků. Foto Markéta Hartlová.

ZŠ Rakovník ZŠ Rakovník ZŠ Rakovník
ZŠ Rakovník ZŠ Rakovník ZŠ Rakovník
ZŠ Rakovník ZŠ Rakovník ZŠ Rakovník
ZŠ Rakovník ZŠ Rakovník ZŠ Rakovník
ZŠ Rakovník ZŠ Rakovník ZŠ Rakovník
ZŠ Rakovník ZŠ Rakovník ZŠ Rakovník
ZŠ Rakovník ZŠ Rakovník ZŠ Rakovník

 


Plánované události

neděle, 07 březen 2021; 08:30 -
Brno – Maloměřice, bohoslužba
neděle, 07 březen 2021; 09:00 -
Kuřim - bohoslužba
neděle, 07 březen 2021; 09:00 -
Bohoslužba Praha - Vinohrady
neděle, 07 březen 2021; 09:00 -
Bohoslužba v Hodoníně
neděle, 07 březen 2021; 09:25 -
Mariánské Lázně - bohoslužba
neděle, 07 březen 2021; 09:30 -
Bohoslužba Praha - Nové Město
neděle, 07 březen 2021; 11:00 -
Zlín - on-line songová bohoslužba
neděle, 07 březen 2021; 15:00 -
Vlašim bohoslužba
neděle, 07 březen 2021; 18:00 -
Bohoslužba Hradec Králové
středa, 10 březen 2021; 19:00 -
Studentská bohoslužba HTF (Vinohrady)