b_270_270_16777215_0_0_images_articles_fara.jpg

Bohoslužby pro rodiny s dětmi z velikonočního Tridua uspořádaly a zaslaly Ivana Doubravová z náboženské obce CČSH Slaný a Pavla Čandrlová z ŘKC Peruc. V popisku pod videem najdete i pokyny k tomu, co je třeba přichystat, a texty písní.

 

 

 

 

Zelený čtvrtek

Co je potřeba připravit: na stůl: svíčku, chléb, pohár s vínem (džus);  před stůl: lavor s vodou, ručník, židli; někde stranou koutek s květinami (Getsemanská zahrada, svíčky podle počtu účastníků); (pro modlitbu se mohou hodit fotky lidí, za které chceme děkovat a prosit)

Písně:

úvod:

1. Dům zavoní večeří poslední
Pán chléb nám dá, v němž On sám zůstává.
Chléb rozdává, přichází loučení
"Zde, Tělo mé a skrze ně odpuštění.
R: Chcem, každý z nás, spatřit zem plnou krás,
Ježíš je klíč.

2. Číš pozvedám, k přátelům promlouvám:
"Zde, Krev je má, jež za vás se prolévá."
Láskyplné Kristovo učení
Všem Slovo Tvé přináší spasení .
R:

závěr:
Zůstaňte zde a bděte se mnou, bděte a modlete se, bděte a proste.


Velký pátek

Píseň ke křížové cestě:
1. Byl jsi tam, když byl odsouzen můj Pán ,
byl jsi tam, když byl odsouzen můj Pán,
nezapomeň na tu chvíli, když ho všichni opustili,
byl jsi tam, když byl odsouzen můj Pán.
2. Byl jsi tam, když kříž těžký přijímal ...
3. Byl jsi tam, když poprvé klesl Pán ...
4. Byl jsi tam, když svou matku potkal Pán ...
5. Byl jsi tam, když mu Šimon pomáhal ...
6. Byl jsi tam, když na roušku vtiskl tvář ...
7. Byl jsi tam, když po druhé klesl Pán ...
8. Byl jsi tam, když potěšil ženy Pán ...
9. Byl jsi tam, když po třetí klesl Pán ...
10. Byl jsi tam, když byl zbaven šatu Pán ...
11. Byl jsi tam, když byl křižován můj Pán ...
12. Byl jsi tam, když na kříži umřel Pán ...
13. Byl jsi tam, když byl na klín Matce dán ...
14. Byl jsi tam, když byl Ježíš pohřbíván ...


Bílá sobota

Připravte si: velkou svíčku, malé svíčky k přímluvám - asi 10

Text závěrečné písně: /: Nebojte se, radujte se, Kristus - slavný vítěz z hrobu vstal. :/


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz