b_270_270_16777215_0_0_images_22_7487124.jpg
Informace pro Církev československou husitskou Změny v opatřeních v boji proti Covid-19
Schválené vládou v březnu 2022

Na základě usnesení vlády z 23. února a 9. března 2022 platí tato opatření:

  • 1. Konání bohoslužeb ani žádných jiných hromadných akcí již není ničím omezeno – ani počtem účastníků, ani povinnými rozestupy, ani povinností nosit ochranu dýchacích cest či povinností prokazovat se testem či certifikátem o očkování nebo prodělání nemoci.
  • 2. Povinnost nosit ochranu dýchacích cest s účinností od 14. března 2022 platí již jen ve veřejné dopravě, zdravotnictví a sociálních službách.
  • 3. Od 1. března 2022 platí, že každý má nárok na 1 PCR test hrazený ze zdravotního pojištění měsíčně. Zdarma zůstávají testy se žádankou od lékaře nebo hygieny.

V Praze dne 10. března 2022

Mgr. Jana Krajčiříková, tajemnice ústřední rady CČSH
ThDr. Tomáš Butta,
patriarcha


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz