b_270_270_16777215_0_0_images_21_1Z6_1717-do-textu.jpg

Informace pro Církev československou husitskou
Změny v opatřeních v boji proti Covid-19 platné od 26. listopadu 2021

Vláda ČR dne 25. listopadu 2021 vyhlásila svým usnesením č. 1065 nouzový stav pro území ČR na dobu 30 dnů.

Na základě usnesení vlády č. 1066 o přijetí krizového opatření dochází s účinností od 26. listopadu 2021 k změnám v opatřeních v boji proti epidemii Covid-19. Činnosti církví se týkají především tyto podmínky:

  1. Podmínky pro konání bohoslužeb se zatím nemění – platí doporučení nosit ochranu dýchacích cest, dodržovat rozestupy 1,5 m a dezinfekce u vchodu. Počet účastníků není omezen.
  2. Jednání orgánů právnických osob jsou možná v režimu očkování, doklad o prodělání nemoci nebo PCR test (neplatí tedy již antigenní testy ani samotesty) ne starší než 72 hodin. Organizátor má povinnost splnění těchto podmínek aktivně kontrolovat.
  3. Pro akce kulturního, sportovního, vzdělávacího a jiného obdobného charakteru platí, že již nejsou uznávány testy (s výjimkou např. osob s kontraindikací), ale pouze očkování nebo prodělání nemoci. Počet účastníků je omezen na maximálně 1000 osob. Organizátor je povinen kontrolovat splnění podmínek.
  4. Jiné společenské veřejné či soukromé akce (spolkové, kulturní, taneční, slavnosti apod. – zřejmě sem spadají i všechny akce pořádané církvemi mimo bohoslužby, tedy např. i setkání u kávy po bohoslužbách) jsou omezeny maximálním počtem 100 účastníků. V případě, že se jich účastní více než 20 osob (do 20 osob jsou tedy akce bez omezení kromě povinnosti nosit respirátor), platí stejné podmínky jako v bodě 3. Výjimka platí pro pravidelné akce v neměnném kolektivu a svatby, pokud se jich neúčastní více než 30 osob, a pohřby, kde počet účastníků není omezen.

Mgr. Jana Krajčiříková
tajemnice ústřední rady

ThDr. Tomáš Butta
CČSH patriarcha

V Praze dne 26. listopadu 2021

Přílohy: pdfUsnesení vlády ČR č. 1065 a 1066 ze dne 25. listopadu 2021


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz