Záznam bohoslužby z vršovického sboru CČSH. Slouží bratr farář David Frýdl za stolem Páně jemu svěřeného sboru ve svém rodinném kruhu pro všechny, kdo se k jeho bohoslužbě na dálku připojí. V této kající bohoslužbě se bratr Frýdl zamýšlí nad evangelijním čtením o vzkříšení Lazara.

 


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz