b_270_270_16777215_0_0_images_articles_blava1.jpg

Cirkev československá husitská na Slovensku. Bohoslužba je uvedena pohledem do bratislavského sboru. Bratr biskup Jana Hradil, biskup CČSH pro Slovenskou republiku děkuje těm, kteří spoluumožňují tvorbu a nahrávání těchto bohoslužeb, jmenován je bratr Emil Kopřiva (kameraman), bratr Libor Klenovský (lektor), bratr Peter Mojžišík (varhaník a pianista). Bratr Libor Klenovský opět čte biblická čtení a má také vlastní úvahu. Sk 2, 42-47; 1. Petrův 2, 19-25; Jan 10, 1-10. Na téma Dveří do ovčince káže bratr biskup. V závěru milý rozhovor s bratrem Jiřim Balajkou.


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz