god-is-liefde-1.jpg

Souhrn různých audio a videozáznamů bohoslužeb Církve československé husitské z neděle 31. října 2021, 31. neděle v mezidobí. Texty: Dt 6, 4-9; Žd 9, 11-15; Mk 12, 28b-34 případně Iz 66, 20 – 23; Zj 21, 1 – 6a;  J 11, 1 – 5. 17 – 27. 38 – 44 (památka mučedníků a svědků Páně).